Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak mohou obce přispět ke zvýšení odbytu vytříděných surovin?

| autor: Hana Tomášková0

odpady_trideni.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Řada obcí je od letošního roku postavena před otázku, kam směřovat své odpadové hospodářství. Roste význam třídění komunálního odpadu, nicméně odbyt bývá někdy problematický a drahý.

O tom, jak se obce s problematikou odbytu vytříděných surovin vypořádávají, jsme detailněji psali v článku Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Třídění odpadů – problematika odbytu, obchodovatelné komodity.

Jaká další opatření mohou obce využít, aby přispěly ke zvýšení odbytu vytříděných surovin?

Ondřej Charvát, Ministerstvo životního prostředí:

Z hlediska obcí je klíčové zajištění dostatečně husté sítě pro třídění jednotlivých složek komunálních odpadů, o které budou občané vědět a bude pro ně jednoduché ji využívat. Klíčová je také osvěta, která by měla občany inspirovat nejen k ochotě využívat třídit co nejvíce druhů odpadů (vedle tradičních kategorií zejména biologicky rozložitelného odpadu), ale také k tomu třídit správně, tedy do sběrných nádob dávat skutečně jen ty druhy odpadů, které tam patří. Díky tomu se sníží náklady na dotřídění a zlepší se následné uplatnění druhotné suroviny. Zásadní z hlediska obcí je rovněž disponovat komplexními informacemi z hlediska dalšího nakládání s vytříděnými odpady. Obce mohou přispět ke zvýšení odbytu vytříděných složek komunálních odpadů i tím, že se budou sdružovat a tím pádem disponovat větším množstvím vytříděných odpadů, což je výhodnější z hlediska jejich uplatnění. Některé svazky obcí disponují i návaznými zařízení pro třídění odpadů. To může být další cesta.

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. V současné době je například velmi vysoká cena sběrového papíru, o který je dnes mimořádný zájem, což je pozitivní pro obce.

Je také nutné zmínit, že po zkušenostech z krize v letech 2008-2009, může v případě propadu zájmu o konkrétní druhy vytříděných surovin intervenovat autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Ta může z rezervního fondu poskytnout finanční prostředky, které vykompenzují třídírnám odpadů klesající cenu a přebytek konkrétní vytříděné komodity na trhu. Což se nyní děje například u části tzv. plastových výmětů.

Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a starosta obce Velký Osek:

Odpověď je velmi jednoduchá: pokud jako občan správně třídíte, můžete požadovat u svých dodavatelů vyšší podíl zboží z recyklovatelných materiálů, aby se mohl reálně naplnit smysl recyklace, respektive cirkulace materiálů, tj. že to, co se vytřídí, použije na výrobky.

Milan Havel,odborník na problematiku odpadů a ekoporadce, Arnika:

Obce mají jen omezené možnosti v této oblasti.

Podle mě mohou udělat ale dva důležité kroky. Jde hlavně o osvětu. Domácnostem by mělo být jasně řečeno, jak je v České republice nastaven systém třídění plastů. Že to, co skončí ve žlutých kontejnerech, automaticky neznamená, že bude materiálově využito. Že v současnosti lze materiálově využít hlavně PET láhve, duté obaly od drogerie – polyetylen, a čisté fólie - polyetylen. Asi by někdo pro obec měl takovýto materiál připravit.

Obce by také mohli zlepšit osvětu v tom, co do kontejnerů na plasty nepatří, a to i v případě, že je v region napojen na výrobu tuhých alternativních paliv. K tomu by mohli využít i metodiky MŽP Metodický podklad pro třídící linky.pdf, kde jsou specifikovány výrobky z PVC. Obce, které sbírají plasty na sběrných dvorech, by do velkoobjemových kontejnerů PVC neměly dávat.

V některých regionech chybí zpracovatelské kapacity pro vybrané komodity - plechovky, papír. Kovy je třeba zpracovat - dotřídit, slisovat, jinak pro ně nemusí být odbyt a drahá je i jejich přeprava. Vzniku odpovídajících kapacit může pomoci spolupráce obcí.

Ve veřejných zakázkách je možné zohlednit požadavky na dodávky výrobků z druhotných surovin. Obcím by se ale v této oblasti zadávání mělo zjednodušit. Zatím takové požadavky není jednoduché specifikovat a ani prosadit.

Doporučujeme:

Video Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Spolek obcí bude mít vždy větší sílu

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Svazky obcí v oblasti odpadového hospodářství

Video projekt Když se s odpady nakládá dobře: Svozová firma versus technické služby

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Svoz odpadů – svozová firma versus technické služby

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards