Tag: ODPADY

pet láhev.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 14. 9. 2023

Moravské obce a města 2023: Obce odmítají zálohování PET lahví. Starostové se bojí negativních dopadů na rozpočty

Starostové menších i větších měst diskutovali spolu s odborníky o aktuálních tématech z oblasti odpadového hospodářství. Jedním z hlavních bodů programu byla velmi diskutovaná příprava legislativy na zálohování PET lahví a plechovek. Setkání u kulatého stolu Moravské obce a města pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za finanční podpory z rozpočtu statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

aktuality

Aktuality / 15. 5. 2023

Odpady Olomouckého kraje – o čem projekt vlastně je?

Od roku 2030 nebude možné odvážet odpad na skládky. Jde o legislativní nařízení, které má pomoci ke směřování k vyšší míře recyklace tak, jak se k ní zavázaly státy EU. Celá tato odpadová problematika je poměrně složitá a zástupci obcí a měst mnohdy neví, jak vyhovět všem požadavkům, které v zákoně jsou.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon