Tag: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

PVO2

Odpady / Publicistika / 8. 7. 2024

Předcházení vzniků odpadů II.: Objemný odpad

Až 10 % komunálního odpadu tvoří odpady z domácností, které se nevejdou do klasického kontejneru na odpad. Koberce nebo nábytek není ale nutné okamžitě vyhazovat, jejich životnost je možné prodloužit anebo mohou posloužit někomu jinému.

Výprodej před prázdninami (1)

Odpady / Publicistika / 25. 6. 2024

Obce a bioodpad II.: Proč vůbec třídit bioodpady?

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost soustřeďovat odpady odděleně. To znamená je sbírat, třídit a správně s nimi nakládat. Týká se to i biologicky rozložitelných odpadů, neboli bioodpadů, u kterých jejich třídění dává smysl proto, že tvoří značnou část směsných odpadů a jejich využití má velký potenciál.

Tilleho_náměstí,_podzemní_kontejnery_na_tříděný_odpad

Odpady / Zpravodajství / 21. 6. 2024

Praha chce zapojit umělou inteligenci do projektu Chytrý svoz odpadu

Hlavní město uzavře smlouvu na bezplatné využití specializovaného pracoviště ČVUT Evropského centra pro digitální inovace, kde chce otestovat možnost zapojení umělé inteligence do projektu „Chytrý svoz odpadu“. Záměrem projektu, na kterém se budou podílet odbor ochrany přírody pražského magistrátu a městská společnost Operátor ICT je zapojení AI do komplexního nástroje pro monitoring nádob na tříděný odpad.

eelco-bohtlingk-0qw5B1N39L4-unsplash

Aktuality / Odpady / Voda / 27. 5. 2024

Zpráva o činnosti OVSS: Opět držíme vysokou úspěšnost v soudních řízeních

Zefektivnění procesů, snížení chybovosti a udržení vysoké úspěšnosti v soudních řízeních. Takový byl uplynulý rok podle vydané zprávy o činnosti odborů výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí. Ty zajišťují komplexní řízení a dohled nad dodržováním environmentálních regulací a povolení. Díky své práci v oblastech jako je ochrana přírody a krajiny, vodních zdrojů nebo nakládání s odpady, OVSS výrazně přispívají k ochraně životního prostředí.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ