Tag: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Chlumec_(UL),_Ústecká,_kontejner_na_textil

Odpady / Zpravodajství / 23. 4. 2024

MŽP zveřejnilo nový metodický návod k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí zveřejnil metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zajistit nejpozději od 1. ledna 2025 místa pro oddělené soustřeďování textilního odpadu a dále k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert