Kategorie: Dotace

dotace1.jpg

Dotace / 13. 1. 2021

Dotace pro samosprávy: seznam otevřených výzev z NPŽP

Nemá vaše obec ČOV? Z dotací může získat podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu domovní ČOV. NPŽP nabízí i peníze na hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků či financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty nebo výsadbu stromů či posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.