Kategorie: Dotace

voda_teče.jpg

Voda / Dotace / 16. 10. 2023

MŽP nabízí dalších 700 milionů na stabilizaci dodávek pitné vody

V reakci na zhoršující se dostupnost vody a negativní dopady sucha v České republice vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mimořádnou dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) v objemu téměř tři čtvrtě miliardy korun.

kompostárna.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Dotace / 6. 10. 2023

Šance pro obce a města – zpracování bioodpadu podpoří masivní dotace

Přichází zásadní změna v přístupu k bioodpadům v České republice. Přispějí k ní téměř dvě miliardy korun, které rozdělí Národní program Životní prostředí na podporu zpracování bioodpadu. Hlavním cílem programu, kterému se také říká Hnědá úsporám, je podpořit zpracování bioodpadu v kompostárnách a bioplynových stanicích, což je jeden z klíčových nástrojů cirkulární ekonomiky.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert