Kategorie: Dotace

rekonstrukce_škola.jpg

Dotace / 24. 1. 2023

SFŽP upozorňuje na jedno z častých pochybení ve veřejných zakázkách

Jedná se o nesprávné dělení zakázek. Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku / zakázku na části a tyto části zadávat v jednom anebo ve více zadávacích, resp. výběrových řízeních, nesmí však rozdělit předmět zakázky / veřejné zakázky tak, aby tím došlo k umělému snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity a tudíž k obcházení závazných pravidel pro zadávání.

rekonstrukce4

Dotace / 19. 12. 2022

7 nejčastějších dotazů k dotacím v programu Nová zelená úsporám Light

Příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám Light bude spuštěn začátkem ledna. Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

voda_povodně.jpg

Dotace / 23. 11. 2022

Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu

Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM