Aktuálně

2374820586_40df738126_c

Energie / Dotace / 19. 7. 2024

SFŽP má důležité upozornění pro obce ohledně dotací na komunální fotovoltaiku

Vzhledem k vyšší chybovosti v žádostech o podporu nových komunálních fotovoltaických elektráren Státní fond životního prostředí upozorňuje žadatele na nutnost dodržování zásad zadávání veřejných zakázek. Upozornění se týká zejména projektů, kdy jsou součástí podpory vynucené investice do renovací konstrukcí střech nebo do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanou FVE.

RUČNÍ DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČŮ

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 15. 7. 2024

Elektrowin v roce 2023 dosáhl rekordního sběru elektrozařízení

Elektrowin, největší kolektivní systém pro zpětný odběr elektrospotřebičů v ČR, vybral za loňský rok 64 000 tun odpadních elektrozařízení (EEZ), tedy o 16 % více oproti roku 2022. To je nové maximum dosažené českým kolektivním systémem. Díky rekordu se podařilo překročit celkovou míru sběru, kterou zákon stanoví na 65 % z výrobků uvedených na trh v předchozích třech letech.

litter-waste-mess-landfill-scrap-geological-phenomenon-500775-pxhere.com

Odpady / Dotace / 12. 7. 2024

Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.

PVO2

Odpady / Publicistika / 8. 7. 2024

Předcházení vzniků odpadů II.: Objemný odpad

Až 10 % komunálního odpadu tvoří odpady z domácností, které se nevejdou do klasického kontejneru na odpad. Koberce nebo nábytek není ale nutné okamžitě vyhazovat, jejich životnost je možné prodloužit anebo mohou posloužit někomu jinému.

Vodoměry

Voda / Energie / Zpravodajství / 4. 7. 2024

Od 1. července začínají platit nové lhůty pro periodické ověřování měřidel spotřeby vody a tepla

Nové lhůty jsou sjednoceny na pět let, s výjimkou statických vodoměrů. Pravidla pro ověřování měřidel se tak zpřehlední. Provozovatelé někdy zákonem nařízené ověřování měřidel podceňují. Riskují tím mimo jiné to, že koncoví spotřebitelé rozúčtování za vodu či teplo zpochybní. Spotřebu naměřenou neověřeným měřidlem totiž domácnosti nejsou povinny zaplatit.

Akce

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ