Aktuálně

voda_pitna4

Voda / Téma / 9. 8. 2022

Nakolik jsou gastropodniky ochotny servírovat kohoutkovou vodu

Po roční pauze způsobené pandemií vyráží do terénu Kohoutkoví inspektoři SmVaK, aby zjistili, nakolik jsou podniky v gastrooboru vstřícné při servírování kohoutkové vody. Certifikát Kohoutkového inspektora obdrželo v minulých letech 200 podniků ze zhruba 250 navštívených.

index prosperity.png

Odpady / Voda / Ovzduší / Energie / Oběhové hospodářství / Téma / 8. 8. 2022

Stav životního prostředí v České republice ve srovnání se zeměmi EU

Analýza 4. pilíře Indexu prosperity Česka z května tohoto roku odhalila, že stav životního prostředí v České republice ve srovnání s dalšími unijními zeměmi není dobrý. Na základě hodnocení pomocí 14 indikátorů se Česká republika umístila na 23. místě z 27 zemí EU. Velmi dobře si však ČR vede ve spotřebě vody či v produkci emisí z dopravy, které jsou dokonce třetí nejnižší z hodnocených zemí.

Adapterra0.jpg

Voda / Ovzduší / Energie / Téma / 5. 8. 2022

Adapterra Awards: Domov Podhradí

Na začátku byla zanedbaná pláň na okraji Týnce nad Labem a manželský pár s neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

adapterra Farma U Hrušků 3

Voda / Ovzduší / Energie / Téma / 3. 8. 2022

Který z projektů je lépe připravený na vedro, sucho, lijáky nebo energetickou soběstačnost?

Klimatická změna s sebou přináší mnoho změn i nepříznivých dopadů. Není divu, že opatření, jak se vypořádat s přehříváním měst, přívalovými srážkami či suchem v krajině v Česku znatelně přibývá. Celostátní soutěž Adapterra Awards každoročně prezentuje a oceňuje nejlepší z nich. Do finále letos postoupilo 18 projektů, nejčastěji z Jihomoravského kraje a Prahy.

adapterra_zelená střecha.jpg

Voda / Ovzduší / Téma / 2. 8. 2022

Zelené střechy mají podobu trávníku, rozkvetlé zahrady nebo parku

Pokud to nosnost střechy dovolí, je zelená střecha ve městě velmi vhodnou volbou. Konstrukčně je sice náročnější, ale chrání střešní plášť, a tak prodlouží životnost střechy. Navíc zvyšuje komfort obyvatel domu. V létě střecha chladí, v zimě pomáhá udržovat teplotu. Velký význam zelené střechy tkví v její schopnosti zadržovat vodu.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema