Reklama

Ekoznačka je dobrovolným nástrojem, který firmám pomáhá jasně odlišit jejich výrobky od konkurence a spotřebiteli umožňuje snadný výběr produktu šetrnějšího k životnímu prostředí.


Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.


Mohlo by se zdát, že odhadování vývoje cen připomíná věštění z křišťálové koule. Existují však jasné signály, které naznačují, kterým směrem se cenový vývoj bude ubírat.


Společnost REMA ocenila obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které v roce 2019 vysbíraly nejvíce vysloužilých elektrozařízení. Nejlepší obce z každého kraje zapojené do jednoho z daných projektů získávají certifikát Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. 


Autorizovaná obalová společnoct EKO-KOM upravila od počátku července 2020 sazebník odměn za zajištění úpravy a využití odpadů z papírových obalů u subjektů úpravce odpadu. EKO-KOM zároveň zahájil program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy.


DALŠÍ ČLÁNKYNOVINKY E-MAILEM

11. 6. 2020

Odpady jsou drahý špás

To platí obzvlášť o obcích, které jsou tak říkajíc z ruky, a které svou produkcí komunálních odpadů velkým odpadový firmám nestojí za povšimnutí a své služby jim poskytují z „musu“. Ty se pak dostávají do situace, kdy chtě nechtě musí akceptovat cenu, kterou jim svozovka dá.

AKCE

21.07.2020  |  online  |  Pořadatel: Bid services

Modernizační fond

Webinář (online) o nově zřizovaném Modernizačním fondu z výnosů emisních povolenek. Webinář poskytne informace o aktuálním stavu přípravy tohoto fondu, záměry a vize Ministerstva životního prostředí na budoucí nastavení fondu.  


03.11.2020 až 04.11.2020  |  Praha  |  Pořadatel: SOVAK ČR

Provoz vodovodů a kanalizací 2020

Významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, proběhne ve dnech 3. 11.–4. 11. 2020 v Praze.


KALENDÁŘ AKCÍ

PARTNEŘI