Aktuálně

mzp_vysadba.jpg

Voda / Téma / 27. 2. 2021

MŽP posílá 60 milionů korun na výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost.

monitoring_odpadu_projekt1.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 26. 2. 2021

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Monitoring odpadů

Pro přechod na lepší způsoby nakládání s odpady je nutné v první řadě analyzovat data o produkci odpadů a nakládání s nimi. Monitoring odpadů poskytne obcím a městům komplexní přehled, transparentnost a díky následné optimalizaci svozových tras zvýšení efektivity a současně snížení provozních nákladů. Podstatný je také faktor snížení enviromentální zátěže.

Malešice_škvára.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 26. 2. 2021

V Malešicích umí třídit železný odpad ze škváry

V popelnicích často nekončí jen směsný odpad, ale i různě velké kovové předměty jako třeba hrnce, víčka, plechovky či konzervy. Naprostá většina pražského směsného komunálního odpadu putuje rovnou do malešického Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a škvára jako konečný produkt spalování je tak plná železného odpadu.

kaly1.JPG

Voda / Téma / 24. 2. 2021

Čtvrt miliardu na projektovou přípravu vyčerpali vodohospodáři v předstihu

Až 5 milionů korun mohly získat obce, města a další subjekty ze Státního fondu životního prostředí ČR na přípravu projektové a zadávací dokumentace nezbytné pro další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Vyčleněných 250 milionů korun se však pro velký zájem vyčerpalo o více jak měsíc dříve a v pondělí 22. února 2021 Státní fond životního prostředí ČR příjem dalších žádostí zastavil.

JRK_EVIDENCEODPADU.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 24. 2. 2021

Město Brumov-Bylnice zavádí nejmodernější technologie do odpadového hospodářství

Město Brumov-Bylnice na Zlínsku proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic. Samospráva města díky tomu získá absolutní přehled o odpadech a bude moci optimalizovat četnost svozů. Nový systém tak může městu přinést výrazné úspory v odpadovém hospodářství.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK