Aktuálně

Sattr.JPG

Odpady / Voda / Téma / 16. 9. 2020

Jaké jsou zkušenosti z obcí, kde soustavu domovních ČOV již mají?

Problematiku odvádění odpadních vod v malých obcích lze řešit formou soustavy domovních čistíren odpadních vod. O výstavbě se více dozvíte v článku Nejčastější otázky z oblasti realizace DČOV, kde odpovídají zástupci společností ABPLAST, s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., kteří zrealizovali již více než 400 ks DČOV v 8 obcích ČR.

doprava3.jpg

Ovzduší / Téma / 14. 9. 2020

Evropský týden mobility začíná 16. září

Od roku 2002 si každoročně v období od 16. do 22. září připomínáme problematiku vlivu rozšiřující se dopravy na kvalitu ovzduší zejména ve městech. Akce konané na mnoha místech Evropy chtějí ukázat alternativní způsoby dopravy a zvýšit informovanost o opatřeních směřujících k udržitelné dopravě.

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn