Reklama

17. červen je Dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. Letos si jej připomínáme pod heslem „Pěstujme budoucnost společně (Let´s grow the future together)“.

Dotační výzvy v Operačním programu Životní prostředí s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí až do 3. února 2020. S novými výzvami se rozšířila i nabídka dotovaných opatření.

Vodohospodářské služby poskytované provozovatelem zahrnují zejména službu dodávky vody, službu odvádění a čištění odpadní vody, službu udržování a službu servisu odběratelům.

Kávové sedliny můžeme využívat nejen jako hnojivo bohaté na dusík, ale také jako účinnou obranu před slimáky a mravenci. V blízké budoucnosti by mohl kávový odpad najít i další uplatnění.

Česká republika čelí stále častěji sezónnímu suchu, přívalovým srážkám a dalším jevům doprovázejícím změny klimatu. Město Chrudim věnuje přípravám na změny i nápravným opatřením velkou pozornost.

DALŠÍ ČLÁNKYNOVINKY E-MAILEM

Ze skládkování plynou nadnárodním firmám miliardy korun. Těch našich korun - z obecních rozpočtů. Mají pod palcem svoz, provoz a vlastní i mnoho skládek.

AKCE

24.09.2019 až 24.09.2019  |  České Budějovice  |  Pořadatel: Komunální ekologie

Odpadové hospodářství měst a obcí

2.ročník odborné konference na téma odpadové hospodářství obcí a měst. Konference opět proběhne formou diskuzního fóra a moderátorem bude Pavel Mohrmann. Těšit se můžete na mnoho zajímavých hostů z řad odborníků i z běžné praxe.

22.10.2019  |  Kralupy nad Vltavou  |  Pořadatel: Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Konference představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

KALENDÁŘ AKCÍ