Aktuálně

voda010.jpg

Zajímavá data o vodě

Téměř 95 % obyvatel České republiky je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Na kanalizaci je připojených již bezmála 86 % obyvatel. Tato data za rok 2019 ukazují, že většině obyvatel ČR je pitná voda dostupná a nemají ani velké starosti s odváděním vody odpadní. Jak jsme na tom se spotřebou vody? A jakou vodní stopu zanecháváme?

otaznik21.png

Ovzduší / Energie / Voda / Oběhové hospodářství / Téma / 6. 5. 2021

MŽP zve na veřejnou konzultaci k Implementačnímu plánu ČR 2030 a Národnímu dobrovolnému přezkumu Agendy 2030

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by měly odrážet i názory veřejnosti, proto spouští veřejnou participaci.

Ostrava_Farská zahrada.jpg

Voda / Ovzduší / Téma / 5. 5. 2021

Příklady dobré praxe: Farská zahrada v Ostravě

Park v centru města mezi Havlíčkovým nábřežím a Střelniční ulicí byl po úpravách zpřístupněn veřejnosti. Nevzhledné zpevněné plochy nahradily mlatové, dosazena byla zeleň, doplněn mobiliář a designové osvětlení. Nachází se zde také ovocný sad.

SAKO_ReUse centrum.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 5. 5. 2021

Brno opět otevřelo svá ReUse centra

Po půlroční přestávce se otevřela centra ReUse, kam lidé mohou odevzdávat nepotřebné věci z domácností. Jejich provoz byl přerušen v říjnu 2020. Spolu s nimi začala vybraná sběrná střediska odpadů opět přijímat nábytek, který je rámci projektu ReNAb nabízen sociálně slabším rodinám.

vodovod.jpg

Voda / Téma / 4. 5. 2021

Vodárenské čtvrtky

Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA), odborná skupina Vodárenství, pořádá pravidelné debaty nebo minisemináře na vybrané téma z oblasti vodohospodářství. On-line setkání probíhají vždy ve třetí čtvrtek v měsíci a jsou otevřeny široké veřejnosti.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS