Tag: ODBYT

odpady7.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 24. 5. 2021

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Třídění odpadů – problematika odbytu, obchodovatelné komodity

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Příklady z praxe dnes ilustrují, jak předchází problémům s odbytem v Červeném Kostelci, Němčovicích či Prachaticích. Další možností může být také sdružování obcí do svazků, což navýší celkové množství vytříděných surovin a zlepší vyjednávací pozici na trhu.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ