Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Svazky obcí v oblasti odpadového hospodářství

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Olga Dočkalová/ starostka Sudice a jednatelka TS Malá Haná0

TS Malá Haná3.png
zdroj: TS Malá Haná

Malé obce samy o sobě nemají většinou dostatečně silné postavení na trhu, aby dokázaly obhájit své zájmy a zajistit si výhodné smlouvy na dodávky služeb v oblasti odpadového hospodářství. Proto vznikajísvazky sdružující obce. Řada z nich se pak samostatně podílí na nakládání se svými odpady.

Jaké jsou výhody sdružování obcí do svazků?

Dohoda obcí na společných postupech a sdružení do svazku znamená, že se jejich vyjednávací síla a spolupráce stává mnohem účinnější. Svazky jsou regionální, takže obce řeší obdobné problémy, mají většinou shodné přírodní podmínky a jejich společným zájmem je efektivní odpadové hospodářství. To lze ve svazku řešit přímo na míru daným obcím a optimalizovat tak služby a s nimi spojené náklady.

Jednou z výhod dobrovolného svazku obcí je také jednodušší postup při podání žádosti o dotace. K navrženým systémům lze podat jednu žádost o dotace pro více obcí sdružených v dobrovolném svazku.

V Jihomoravském kraji funguje více svozových společností vlastněných obcemi

Taková sdružení obcí na mnoha místech České republiky již řadu let fungují a jejich občané jsou se systémem spokojeni a podílejí se na něm. Zářným příkladem dobré praxe je Jihomoravský kraj, kde je úspěšně provozováno již několik svozových společností vlastněných obcemi. Vzájemně si nekonkurují, naopak čerpají navzájem zkušenosti, pomáhají si v začátcích a jejich fungování je velmi dobrou inspirací i pro další obce.

Dobrovolný svazek obcí TS Malá Haná

Byl založen 7. 11. 2017 šestnácti zakládajícími obcemi. Během roku 2018 a 2019 přistoupilo do tohoto svazku dalších 34 obcí. K dnešnímu dni má tedy Dobrovolný svazek obcí 50 členů složených ze 2 měst, 4 městysů a 44 obcí s téměř 35 tis. obyvateli.

Svazek byl založen za účelem meziobecní spolupráce a společného řešení odpadového hospodářství.

Členské obce

Jihomoravský kraj: Benešov, Borotín, Cetkovice, Doubravice n. Svit., Drnovice, Horní Poříčí, Chrastavec, Chrudichromy, Knínice, Křetín, Lazinov, Letovice, Ludíkov, Lysice, Malá Roudka, Míchov, Nýrov, Pamětice, Petrov,Prostřední Poříčí, Rozsíčka, Sebranice, Skrchov, Stvolová, Sudice, Sulíkov, Světlá, Svitávka, Šebetov, Štěchov, Študlov, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov, Vanovice, Vážany, Velké Opatovice, Vísky, Voděrady, Vranová, Žďárná

Pardubický kraj: Bělá u Jev., Bezděčí u Trnávky, Bohuňov, Jaroměřice, Městečko Trnávka, Rozhraní, Rozstání

Olomoucký kraj: Protivanov

TS Malá Haná2.png

TS Malá Haná/ svozový vůz

Technické služby Malá Haná

Technické služby Malá Haná byly založeny Dobrovolným svazkem obcí TS Malá Haná dne 9. 5. 2018. Majitelem je tedy Dobrovolný svazek obcí. Jedná se o komunální společnost vlastněnou obcemi, která provádí pro tyto obce službu spočívající ve svozu odpadů.

Vozový park

V současnosti disponují TS Malá Haná šesti velkými svozovými auty. Jsou to čtyři nová Volva s nástavbou Zoeller s dynamickými váhami na vyklápěčích a dvě starší auta Iveco, které společnost převzala od TS Letovice.

Dále TS Malá Haná využívá nákladní vozidlo pro dopravu velkoobjemových kontejnerů a malé svozové auto Multicar.

Společnost zaměstnává 21 zaměstnanců z regionu (řidiči, závozníci, obsluhy sběrných dvorů) a 3 zaměstnance ve vedení firmy.

TS Malá Haná provozuje 4 sběrné dvory (Letovice, V. Opatovice, M. Trnávka, od jara i Protivanov).

Dalším třem sběrným dvorům z regionu vyváží TS Malá Haná kontejnery.

Využívaná koncová zařízení

Část směsných odpadů je ukládána na skládku Březinka II. firmy P-D Refraktories CZ a.s. Tato skládka naplní svoji kapacitu pravděpodobně v roce 2023 a další již firma otvírat neplánuje i s ohledem na zákaz skládkování v roce 2030.

Další směsné odpady jsou předávány také na energetické zpracování do spalovny SAKO Brno. K tomuto účelu slouží překladiště na sběrném dvoře v Letovicích, odkud se vozí silniční dopravou odpad do Brna. Se spalovnou Sako má TS Malá Haná skvělou spolupráci a v budoucnu bude využívat pouze zpracování směsného odpadu pro energetické využití.

Tříděný papír a plast ze sběrných míst a z barevných nádob z domácností je odevzdáván v současnosti na třídící linku společnosti Remat Letovice. Ta vytříděný papír předává na recyklaci do papíren.

Tříděné sklo odebírají sklárny VETROPACK MORAVIA GLASS a.s., Kyjov.

TS Malá Haná4.png

TS Malá Haná/ Door to door systém

Door to door systém

V současné době funguje ve 23 členských obcích systém „Door to door“. Ten spočívá v tom, že přímo domácnosti disponují nádobami na papír, plast a většina i nádobami pro bioodpad.

V letošním roce obdržel Svazek obcí TS Malá Haná poslední dotaci na barevné nádoby a během léta budou rozdány nádoby na tříděný odpad městu Letovice a dalším 22 obcím z regionu. Tímto bude mít celý region až na pár obcí zaveden systém třídění odpadů přímo od domů obyvatel.

Třídění odpadů v letech 2014 a 2020 - srovnání před zavedením a po zavedení „Door to door“ (D2D)

TS MH1.png
TS MH2.png
TS MH3.png
TS MH4.png
TS MH5.png
TS MH6.png
TS MH7.png
TS MH8.png
TS MH9.png
TS MH10.png
TS MH11.png
TS MH12 Sudice.png
TS MH13.png
TS MH14.png
TS MH15.png
TS MH16.png
TS MH17.png
TS MH18.png
TS MH19.png
TS MH20.png
TS MH21.png
TS MH22.png

Obce bez zavedeného systému D2D za rok 2020

TS MH tabulka.png

Přehled druhů odpadu v obcích na jednoho obyvatele za rok 2020

TS MH tabulka2.png

Je třeba začít přemýšlet jinak

Od ledna letošního roku je v platnosti nový zákon o odpadech, který mimo jiné mění výši poplatků za ukládání odpadu na skládky. Pokud obec přečerpá stanovený limit 200 kg směsného komunálního odpadu za rok na občana, bude platit za skládkování mnohem více a tyto poplatky až do roku 2029 ještě porostou.

Tímto opatřením chce stát motivovat obce k větší míře třídění, protože směsný komunální odpad bude nejdražší složkou odpadového hospodářství obcí. Navíc obce dle zákona budou povinné splnit v jednotlivých letech procenta třídění odpadů, což se bez změn, investic do odpadového hospodářství každé obce a zapojení občanů neobejde.

Malé obce nemají dostatečně silnou vyjednávací pozici

Změny vyžadují aktivitu a zájem vedení obce, zapojení občanů a v neposlední řadě dostatečně silnou pozici na trhu k zajištění výhodných podmínek pro svoz a následnou likvidaci odpadů. To bývá pro malé obce problém, protože nepředstavují dostatečně silného obchodního partnera. Často jim tak nezbývá než akceptovat podmínky dané svozovou firmou, která sama o sobě nemá důvod k vylepšování obecního odpadového systému ve prospěch obce a jejích občanů. Její priority jsou zkrátka nastavené jinak.

Síla svazků či vlastní technické služby

Ve svazku získají obce sílu a významnější postavení při vyjednávání s dodavateli služeb spojených se svozem a likvidací odpadů.

Svazky obcí, které si založí vlastní technické služby zajišťující odpadové hospodářství, mají jistotu, že svoz a likvidace odpadů bude probíhat podle potřeb zainteresovaných obcí a zohlední jejich možnosti. Významným faktorem je, že vlastníkem takovýchto technických služeb jsou členské obce, takže peníze zůstávají v regionu, kde jsou dále využívány. Obce mají také lepší možnosti zajištění kontrolních mechanismů svého odpadového hospodářství.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS