Tag: BIOODPAD

vida2 (2)

Akce / 9. 10. 2023 - 10. 10. 2023

Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi 2023

Další ročník konference o odpadových hospodářstvích měst a obcí, jehož cílem je sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a nových technologií. Nová legislativa a pravidla cirkulární ekonomiky nasměrovala sektor komunálních odpadů ke zcela novým cílům.

bioodpad6.jpg

Aktuality / 15. 9. 2023

Moravskoslezský kraj pomůže obcím řešit bioodpady. Přispěje také na ekovýchovu

Moravskoslezský kraj nadále pomáhá obcím řešit odpadové hospodářství. Mezi 10 z nich rozdělil téměř 3 miliony korun na sběrné nádoby na bioodpad do domácností. Další 2 miliony korun pak přispěl na tři desítky projektů z oblasti enviromentálního vzdělávání a poradenství. Všechny tyto dotace schválili krajští zastupitelé na svém zářijovém jednání.

ITEC0

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 31. 7. 2023

Regenerace a údržba zeleně

Mezi základní činnosti při údržbě zeleně patří hnojení, závlaha, kosení a po výsadbová péče, ochrana proti chorobám a škůdcům, nakládání s organickým odpadem, kdy tato činnost s sebou nese nemalé nároky na logistiku, a především používané stroje a zařízení.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert