Kategorie: Oběhové hospodářství

skládka.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 18. 1. 2021

Ukládání odpadů na skládky

Plátcem za ukládání odpadů na skládky je provozovatel skládky. Poplatníkem ten, kdo vlastní odpad v okamžiku předání. V případě komunálních odpadů, jejichž původcem je obec, je poplatníkem vždy tato obec, a to bez ohledu na to, kdo tyto odpady vlastní při uložení na skládku.

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.