Tag: Třídění odpadu

odpady22 (2)

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 12. 10. 2023

Průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje 562 kg komunálního odpadu za rok

Z hlediska požadavků odpadové legislativy je žádoucí snížit produkci směsného komunálního odpadu z obcí pod 150 kg na občana a rok. Od roku 2024 musí být důsledně tříděn bioodpad, který stále tvoří 30 až 40 % podílu v nádobách na zbytkový odpad. Kolik odpadu musíme minimálně vytřídit, stanovují zákonem dané limity.

Meva PR září0

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 5. 10. 2023

Kam s odpadem?

Nádoby na separovaný odpad zná snad každý Čech. Třídění je pro nás stále pohodlnější. Obce mohou volit řešení sběru odpadu přímo od domu. V centrech měst se osvědčilo ukládání odpadu pod zem. Chytré technologie posouvají odpadové hospodářství ještě dále. Kam ukládat odpad, aby to bylo bezpečné, ekonomicky výhodné a neohrožovalo to životní prostředí?

Pardubice logo

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 4. 10. 2023

Pardubice chystají door to door sběr odpadu

V Pardubicích se od příštího roku chystá nový způsob sběru odpadu. Zatím se připravuje realizace pilotního projektu v městském obvodu Pardubice VI. Tzv. door to door systém spočívá v tom, že každá domácnost má možnost třídit odpad samostatně, do nádob, které stojí u jejich domu. Cílem je získat kvalitněji vytříděný odpad a zvýšit jeho objem.

kontejner01.jpg

Aktuality / 3. 10. 2023

Zlatá popelnice 2023

Vítkovice, Jablonec nad Jizerou a Rokytnice nad Jizerou. V těcho obcích Libereckého kraje s vedli nejlépe stran třídění odpadů. Vyplývá to z výsledků 18. ročníku soutěže v třídění odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ