Tag: KOMUNÁLNÍ ODPADY

odpady22.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Dotace / 4. 11. 2022

Dotace na monitoring odpadů

Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám, i v kombinaci s pytlovým sběrem, mohou obce, dobrovolné svazky obcí a další subjekty navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému - např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů.

hodonin.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 7. 6. 2022

Nulový odpad: Bioodpad

Obec musí zajistit sběr minimálně biologických odpadů rostlinného původu. Od roku 2020 rovněž platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Vzhledem k současné nedostatečné kapacitě koncových zařízení pro biologické odpady živočišného původu je třeba nejprve vyřešit tuto problematiku a pak bude možné zaměřit se i na oddělený sběr této komodity.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon