Kategorie: Ovzduší

komin_ja2.jpg

Ovzduší / Téma / 13. 5. 2021

Zlepšování kvality ovzduší v obcích

Na zlepšování kvality ovzduší pracuje řada obcí. Jak sestavit a následně plnit plán aktivit, které povedou ke snížení znečištění ovzduší a celkově urychlí realizaci protismogových opatření?

otaznik21.png

Ovzduší / Energie / Voda / Oběhové hospodářství / Téma / 6. 5. 2021

MŽP zve na veřejnou konzultaci k Implementačnímu plánu ČR 2030 a Národnímu dobrovolnému přezkumu Agendy 2030

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP letos zpracovává aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 pro léta 2022-2023 a Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030, který bude ČR v červenci prezentovat na Politickém fóru OSN. Oba tyto strategické dokumenty by měly odrážet i názory veřejnosti, proto spouští veřejnou participaci.

Ostrava_Farská zahrada.jpg

Voda / Ovzduší / Téma / 5. 5. 2021

Příklady dobré praxe: Farská zahrada v Ostravě

Park v centru města mezi Havlíčkovým nábřežím a Střelniční ulicí byl po úpravách zpřístupněn veřejnosti. Nevzhledné zpevněné plochy nahradily mlatové, dosazena byla zeleň, doplněn mobiliář a designové osvětlení. Nachází se zde také ovocný sad.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS