Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Proč třídit bioodpad a co patří do biopopelnice?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Praha.eu0

bioodpad7.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Jako rostlinný bioodpad označujeme například větve, trávu, listí, ale i zbytky ovoce a zeleniny. Jedná se o objemnou a těžkou složku. Jeho odkloněním ze směsného odpadu lze ušetřit náklady za svoz a likvidaci a zároveň využít cenné látky, které biologicky rozložitelný odpad obsahuje.

Proč třídit bioodpad

Pokud je rostlinný bioodpad vytříděn do nádob na biologicky rozložitelný materiál, je dále využit pro výrobu kompostu. Tak jsou dále využity cenné látky, které bioodpad obsahuje.

Netříděný bioodpad končí ve směsném odpadu. Tím nejenže dochází k plýtvání surovinou, kterou lze dále využít, ale zbytečně se tak navyšuje množství směsného komunálního odpadu. Likvidace směsného odpadu je finančně velmi náročná (a ceny za jeho skládkování ještě porostou). Ani pro spalování není bioodpad nejvhodnější surovinou, obsahuje značné množství vody.

Kvalita třídění je rozhodující

Důležité je dbát na správné třídění bioodpadu. Zejména plastové sáčky představují velký problém. K ručnímu dotřiďování v průmyslových kompostárnách, kde je většina bioodpadu dále zpracovávána, již nedochází. Vzhledem k jeho velkému množství a k technologii zpracování je tedy po odvezení bioodpadu nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné nebo plastové, tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky, je nepoužitelný pro kompost.

Při domácím kompostování je použití těchto sáčků zcela v pořádku, ovšem při nádobovém sběru a průmyslovém zpracování představují sáčky velký problém. Bioodpad, který na první pohled obsahuje sáčky a další nevhodné složky, není kompostárnou přijat ke zpracování, protože se zpracovatelé snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu. Chtěl bych proto všechny Pražany požádat, aby nám pomohli s udržením kvality kompostu tím, že budou do hnědých popelnic odkládat pouze čistý bioodpad bez sáčků,“ vysvětluje Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí. Praha dlouhodobě věnuje bioodpadu velkou pozornost. V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového hospodářství. Téměř 14 000 vlastníků nemovitostí v Praze v současné době používá nádoby na bioodpad.

Doporučujeme:

Rozdíl mezi bioodpadem a odpadem kuchyňským

Úroveň kompostování v České republice

Zkušenosti měst a obcí s bioodpadem

Co patří do popelnice na bioodpad?

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co nepatří do popelnice na bioodpad?

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky

Proč do biopopelnice nepatří skořápky?

Proč lze skořápky od vajec ukládat na domácí kompost a do popelnice na bioodpad nepatří? „Jde o to, že skořápky od vajec jsou odpad živočišného původu, tudíž je na koncovém zařízení - kompostárně nemohou přijmout. Kompostárny mají úřadem schválený provozní řád, který jasně určuje, jaký odpad mohou přijímat. Kvůli hygienizaci je možné do kompostáren přijímat pouze rostlinný odpad," říká Petra Strouhalová, specialistka odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards