Tag: BRKO

kuchyňský odpad_wikimedia

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 5. 1. 2023

Jak správně třídit kuchyňský odpad

Slupky od brambor či cibule, ohryzky a odkrojky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky pečiva, zkrátka kuchyňský odpad. Kdo z nás ho třídí a kdo ho jen tak vyhodí… Čísla hovoří neúprosně. Zhruba jednu třetinu nádob na směsný odpad zaplníme právě zbytky z kuchyně.

bioodpad2.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 13. 6. 2022

Nulový odpad: Kompostování

Kompost napomáhá půdě absorbovat a zadržet vodu, vrací jí živiny, snižuje erozi a díky němu půda funguje jako tzv. uhlíková banka. Pro třídící cíle obce je započítáván bioodpad uložený do nádob v rámci odděleného sběru odpadu v obci. Domácí kompostování se nezapočítává, nicméně snižuje celkovou produkci odpadů obce.

hodonin.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 7. 6. 2022

Nulový odpad: Bioodpad

Obec musí zajistit sběr minimálně biologických odpadů rostlinného původu. Od roku 2020 rovněž platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Vzhledem k současné nedostatečné kapacitě koncových zařízení pro biologické odpady živočišného původu je třeba nejprve vyřešit tuto problematiku a pak bude možné zaměřit se i na oddělený sběr této komodity.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert