Tag: BRO

Ondra Bačina2

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 23. 5. 2023

Chybí podpora odbytu kompostu

Malé kompostárny zpracovávají kompost převážně na vlastních polích, drobní zemědělci často o kompost zájem nemají a upřednostňují průmyslová hnojiva. Najdou se však farmáři, kteří preferují udržitelný systém zemědělství a odebírají od obcí biologicky rozložitelný odpad. Spolupráce přináší užitek oběma stranám.

jrk0.png

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 5. 4. 2022

Domácnosti v Opavě budou třídit kuchyňské odpady

V Opavě spouští v Česku průkopnický projekt. Ve městě totiž zavedou třídění kuchyňských odpadů i pro domácnosti z bytových domů. „Lidé z rodinných domů třídí více než obyvatelé sídlišť. Mají totiž více možností. To se s nynějším projektem změní,“ uvedl k tomu náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert