Reklama

Nejčastějšími důvody, proč domácnosti vyhazují potraviny, je fakt, že se jídlo zkazilo nebo se všechno nespotřebovalo. Tomu můžeme zabránit správným skladováním a vařením s využitím všech surovin.

Modernizace Teplárny Přerov, kterou provede společnost Veolia, bude spojena s budoucím využíváním odpadu prostřednictvím z něj vyrobeného tuhého alternativního paliva – TAP.

O Dobrovolném svazku obcí Technické služby Malá Haná jsme vás již před časem informovali. Svazek zajišťuje vlastní svoz odpadu prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná.

Podpora využívání alternativních druhů dopravy ve veřejném i soukromém sektoru a příprava ČR na postupný odklon od využívání ropy v dopravě z ekonomických i strategických důvodů. To jsou dílčí prvky souboru opatření v oblasti čisté mobility ČR.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace musí předat obecnímu úřadu informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec musí zajistit, aby informace byly zpřístupněny veřejnosti.

Městský úřad ve Valašském Meziříčí využívá ke služebním účelům elektromobil Hyundai Ioniq Electric. Starosta Valmezu, Robert Stržínek, říká, že řízení elektromobilu je návykové.

Novela vodního zákona stanoví priority při vyhlášeném stavu nedostatku vody, kdy je nejdůležitější zajistit funkčnost důležité infrastruktury a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Studna či vrt pro mnoho lidí představuje ideální zdroj nejen užitkové, ale i pitné vody. Co všechno pořízení studny obnáší a jak může být celý proces finančně náročný?

Pravda je kolikrát bolestná. Jsme skládková velmoc. Skládkové a svozové společnosti jako chobotnice prorostly do systému a useknout chapadla chce odvahu.

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Zabránit plýtvání můžeme všichni, protože nejvíc vyhazujeme právě v našich kuchyních.