Reklama

Nastává poslední možnost požádat ze strany obcí a krajů o dotační podporu na regeneraci jimi vlastněných brownfieldů, dotační výzva se uzavírá pro příjem žádostí již 11. 5. 2020. Samotnému podání žádostí předchází povinný zápis brownfieldu do Národní databaze brownfieldů a získání doporučení brownfieldu k dotačnímu financování.


Obce si mohou samy vygenerovat leták, kde budou specifikovány služby pro občany obce v souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR. Na akci spolupracuje Charita a Senior Pointy.


Onemocnění COVID-19 s sebou přináší kromě samotného strachu z nemoci i obavy o zabezpečení základních potřeb. Potraviny je nutné nakupovat v každé době a nejistota prohlubuje v některých nutkání vytvořit si zásoby.


Nedostatek financí věnovaných na opravu vodárenské infrastruktury se projevuje ve městech a obcích vleklými problémy s odpadními vodami i s plynulým zabezpečením pitné vody pro občany.


Osoby v karanténě a osoby s prokázaným onemocněním COVID-19 by neměly svůj odpad umisťovat do kontejnerů na separovaný odpad. Jak s ním správně naložit?


Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný. Proto je nutné, aby byli pracovníci poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, používat ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.


Voda je náš nejcennější přírodní zdroj. Jak je důležitá, si většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy přestane být samozřejmostí.


Dostupná a čistá voda je nezbytným předpokladem kvality života všech. Důležitost významu vody nám má připomínat 22. březen, na který připadá Světový den vody.


Příspěvky na vyřazená vozidla, která byla ekologicky zlikvidovaná v letech 2018 a 2019, jsou vyčerpány. Provozovatelé autovrakovišť si letos od ledna do poloviny března řekli o posledních 15 milionů korun a dotační výzva číslo 22/2017 byla uzavřena.


Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.


PARTNEŘI