Reklama

Snaha o výhodný nákup energií ve veřejné správě je dnes u většiny měst, obcí či ve státní správě samozřejmostí. Dobře zvládnutou a správně načasovanou zakázkou na elektřinu či plyn se dají ušetřit miliony. 


Vyšší teploty lákají ke svlažení ve vodě. Koupání ve vlastních bazénech je příjemné a pohodlné. Jak radí s napouštěním bazénů zástupci z řad vodohospodářů?


Zástupci Ministerstva životního prostředí a společnosti EKO-KOM se dohodli na nové finanční podpoře sběru kovů v obcích.


V tom lepším světě by obce, které třídí a starají se řádně a s velkou péčí o své odpadové hospodářství, byly po zásluze odměněny a ceněny. V tom ideálním světě by odpad vůbec nevznikal.


V zemích Evropské unie a Švýcarska se v roce 2018 vytřídilo rekordních 110 000 tun baterií. Celková účinnost sběru baterií dosáhla úrovně 47,4 %.


Hlavní město Praha připravilo řadu projektů v rámci Strategie adaptace HMP na změnu klimatu a sbírá podněty pro Implementační plán na roky 2020 – 2024. Do léta 2021 se očekává zpřístupnění katalogu standardů hospodaření s dešťovou vodou.


Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.


V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití.


Hned v úvodu je třeba připomenout, že třídění odpadu je sice velmi záslužná věc, ale životnímu prostředí nejvíce pomůže, pokud odpad nevytváříme vůbec. To je stav, kterého nelze stoprocentně dosáhnout, proto je třeba snažit se mu alespoň přiblížit.


Kvůli pandemii COVID-19 může světová ekonomika dle odhadů přijít o biliony amerických dolarů – rané předpovědi hovoří asi o 4 bilionech USD.


PARTNEŘI