Reklama

Podle informací Státního fondu pro životní prostředí je třeba zajistit výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury s předstihem. Již v 1. čtvrtletí roku 2020 se předkládá komplexní dokumentace na SFŽP ČR pro nově vysoutěžené provozovatele od 1. 1. 2021.


Školáci a studenti z celé republiky odevzdali během tříměsíční sběrové kampaně k recyklaci 60,2 tuny použitých baterií. Kampaň se uskutečnila v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a zapojilo se do ní 912 škol.


Do redakce nám dochází stále více vašich dotazů, takže jsme se rozhodli věnovat jim samostatnou rubriku. Dnešní otázka se týká problematiky spolupráce obcí a zemědělců.


Město Valašské Klobouky je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2015. V roce 2019 se Valašské Klobouky zavázaly v Plánu zlepšování mimo jiné k realizaci opatření zadržování vody v krajině.


Lesy ČR v rámci programu #vracimevodulesu vybudovaly soustavu tří vodních nádrží v lokalitě Pustý zámek v Jihomoravském kraji a nádrž Police v kraji Vysočina. 


Čím dál častěji jsou úspory a vlastní produkce energií zmiňovány také v souvislosti s obcemi a malými městy. Jedním z příkladných regionů v této oblasti je Opavsko. 


Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.


Konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích v pražském hotelu Botanique řeší mimo jiné otázky aktuální situace v oblasti kyberbezpečnosti v ČR, novou energetickou legislativu či dopady zákona o kybernetické bezpečnosti.


V květnu 2016 byla na karlovarské čistírně odpadních vod instalována nízkoteplotní pásová sušárna. Byla první svého druhu v České republice a již se chystá realizace dalších projektů.


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, případně do vyčerpání alokace.


PARTNEŘI