Reklama

TS Opava se hlásí k deseti základním principům UN Global Compact. Jedním z nich je podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.


Do 29. února probíhá příjem přihlášek na akci Čistá Vysočina. Od roku 2016 se akce zúčastnilo aktivně vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a bylo sebráno mezi 73 a 104 tunami odpadků.


22. březen je vyhlášen jako Světový den vody. Členové SOVAK ČR pořádají u této příležitosti řadu akcí.


Emise CO2 se globálně za rok 2019 nezměnily. V EU poklesly o 5 %, když se vyrobilo méně elektřiny z uhlí. Aby EU splnila cíl – stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální, musí, mimo jiné, snížit množství odpadů ukládaného na skládkách, nebo volně se vyskytujícího v přírodě.


Rada Ústeckého kraje na svém 88. zasedání navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky.


S tím, jak se pomalu posouvá pozornost na řešení odpadních vod v obcích do 2000 EO, vyvstávají i nové nároky na řešení problematiky kalů. Přenášet technická řešení pro zpracování kalů z velkých čistíren je již na první pohled neekonomické a transportovat ve velkém kaly na velké čistírny je přinejmenším na úkor udržitelnosti.


V březnu mohou občané žijící ve městě Brně získat kompostér zdarma. Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů podporovaného evropskými fondy rozdá 3 000 kusů.


Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci 80 mil. Kč v rámci Programu péče o krajinu na adaptaci na změnu klimatu a sucho. Dalších 85 mil. Kč na ochranu životního prostředí a klimatu je možné získat v programu LIFE.


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR uspořádala 18. února pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové seminář na téma vody.


Účelem veřejného osvětlení je , zjednodušeně řečeno, zajistit prostředí, kde zúčastnění vidí. Ideální by bylo přiblížit světelné podmínky tomu, jak vnímáme daný prostor za dne. Za bezpečnost veřejného osvětlení ručí jeho vlastník. U měst a obcí je zodpovědnou osobou starosta, nebo pověřený radní.


PARTNEŘI