Reklama

Pro výběr tepelného čerpadla je klíčová samotná stavba, kde se zaměřujeme na míru tepelné ztrátovosti objektu. Můžeme dosáhnout značných úspor energie, ale je nutné předem zvážit výhodnost investice.

B.I.D services ve spolupráci s Komunální ekologií vyhlašuje soutěž o 3 vstupenky na konferenci Candela 2019 – Interiér, exteriér a rušivé světlo v obci.

Komunální ekologie podporuje předcházení vzniku odpadu. Proto nás zaujala zpráva o aerolinkách, které zavedly bezodpadové lety.

Šedé vody jsou často neprávem opomíjeny, i když jejich použití znamená značné finanční úspory. Využívají se ke zpětnému získávání tepla, zahradnímu zavlažování i splachování toalet.

V Praze právě probíhá 21. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019. V rámci výstavy se koná také VOD-KA & JOB-KA zaměřená na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro odbornou i širokou veřejnost.

Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, popisuje dotační programy na podporu úspor energie. Využít státní podporu můžete například na zpracování územní energetické koncepce.

Konference VODA a SUCHO s mottem „Končí vodní blahobyt v ČR“ proběhla včera v prostorách Ministerstva zemědělství ČR. Komunální ekologie byla mediálním partnerem akce.

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Odstartovaly proto celostátní program Vracíme vodu lesu.

Jak chtějí zajistit zvýšení třídění komunálních odpadů obce v regionu Malá Haná vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. Zdůrazňuje také význam kontrolních procesů v odpadovém hospodářství a nutnost osvěty občanů.

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na energeticky úsporné renovace veřejných budov.