Reklama

Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. 


Společnost Asekol nebude od 1. srpna 2020 odebírat vysloužilé televizory a počítačové monitory značky Samsung. A to z žádných sběrných míst.


Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Na bezplatné informační lince 800 976 679 poradí „kam s ním“.


Zdálo by se, že v rozlišení jednotlivých druhů separovaného odpadu již máme celkem jasno. Ale podle nového odpadového zákona nebude na všechny druhy odpadu v rámci jedné skupiny pohlíženo stejně.


Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo zemědělství (MZe) změnilo řadu pravidel, kterými se musí zemědělci při hospodaření řídit.


S účinností od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru kovových odpadů, včetně obalů, pro občany postupně rozšiřují, avšak v současnosti dostupná infrastruktura pro jejich sběr nepostačuje pro splnění nových cílů EU platných pro recyklaci kovových obalů.


13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka.


Novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon by měl být platný od ledna příštího roku a na první pohled probouzí již méně rozbrojů než před rokem.


Investice do systémů hospodaření se srážkovou nebo odpadní vodou v budovách zatím v Česku nejsou standardem. Řada developerů se jich totiž obává. Přitom mohou snížit spotřebu pitné vody i o více než čtvrtinu a zároveň mají reálnou návratnost kolem deseti let. 


Mnoho obcí vůbec nemá přehled, za co vlastně svozovým společnostem platí. V Průhonicích zavedli změnu v odpadovém hospodářství a růst produkce komunálního odpadu se zastavil.


PARTNEŘI