Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jsme připraveni na povinnou separaci textilu?

| autor: Redakce| zdroj: Potex1

textl_odpad
zdroj: creative commons

Od roku 2025 začne, nejen v České republice, platit povinná separace textilu. V současné době funguje v ČR síť sběrných kontejnerů, do kterých občané mohou odevzdávat již nepotřebné, ale stále ještě nositelné oblečení.

I přes to oblečení, boty nebo bytové textilie, ve velké míře, stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Ročně se podle statistik v ČR vyhodí kolem 180 tisíc tun textilu. Což tvoří asi 3–4 % v komunálním odpadu.

Jak bude v praxi fungovat separace textilu není ještě příliš jasné. Jisté je, že obce budou muset povinně zřizovat místo, kam budou moct občané nepotřebný textil a obuv odložit.

Evropská unie, v současné době, vyzývá k rozšíření infrastruktury sběru, třídění a opětovnému použití textilních výrobků, zároveň považuje za důležité podporovat podniky, které sbírají a opětovně používají textilní výrobky, jako partnery při plnění povinností a cílů v oblasti sběru a nakládání s odpady. To v ČR zajišťují neziskové i soukromé subjekty. Je to vysoce nákladná činnost vzhledem k velkému podílu lidské práce v průběhu celého procesu. Lze předpokládat, že náklady s povinnou separací ještě vzrostou.

V současné době není vyřešeno financování sběrné sítě, ani náklady se sběrem a svozem spojené a příspěvky samotných výrobců na separaci a následnou recyklaci musí být jasné. Vše jde na vrub poskytovatelům služby – sběru textilu.

Textil se přímo nabízí pro systém rozšířené odpovědnosti výrobce, která spočívá v tom, že výrobce nese odpovědnost za vyrobený produkt až do konce jeho životnosti a podílí se na financování jeho konečného zpracování.

Jednou ze společností, která sbírá, třídí a znovu vrací zpět do oběhu textil a obuv je POTEX a jeho oranžové sběrné kontejnery. Je na trhu již 15 let a disponuje více než 600 kontejnery v Praze a blízkém okolí.

Podle slov Kateřiny Kučerové, Brand manažerky společnosti POTEX, můžeme již několikátým rokem sledovat trend ve zhoršování kvality darovaného oblečení a obuvi. I přes veškerá doporučení EU výrobcům textilu se kvalita a životnost oděvů stále snižuje. Přibývá výrobců Ultra Fast Fashion, kteří neberou ohled ani na životní prostředí, ani na vyhovující pracovní podmínky pro lidi ve výrobě.

POTEX se specializuje na navracení oblečení a obuvi zpět do oběhu a využití již spotřebovaných zdrojů naplno. Zdarma textil vytřídí a na míru připraví pro jednotlivé neziskové organizace. Fáze třídění je pro charity naprosto klíčová. Každá totiž pro své klienty potřebuje jiný druh i kvalitu oblečení.

Charity nemají prostor ani lidi, aby si oblečení třídili a skladovaly samy. Navíc by jim následně vznikl problém, co s textilem, který pro své klienty nevyužijí. Podle Kateřiny Kučerové je podstatné, aby darované oblečení bylo znovu navráceno do oběhu v místě darování. POTEX dbá na to, aby při sběru i následném předávání textilu neziskovým organizacím vznikaly co nejnižší dodatečné ekologické náklady, např. při dopravě.

Kvůli zhoršující se kvalitě darovaného textilu je pro účely charit možno využít cca 36 %. Zhruba 5 % tvoří odpad, který již nemůže být nijak využit, zbytek je určen k recyklaci. Zde už ale vzniká další ekologická stopa, protože v ČR ani na Slovensku zatím neexistuje projekt, který by byl schopný veškerý textil zpracovat a recyklovat.

Průkopníkem a nadějí pro ČR je Diakonie Broumov, která pracuje na patentech výroby stavebních desek z textilu. Společně s POTEX patří do Asociace recyklace použitého textilu (ARETEX).

S povinnou separací textilu od roku 2025 lze očekávat, že se kvalita darovaného textilu ve sběrných nádobách ještě zhorší. Znovu použití textilu by zároveň mohlo ohrozit to, že se k ještě nositelnému oblečení přidají i silně znečištěné, zničené či kontaminované kusy.

Již nyní neziskové organizace bojují s nedostatkem oděvů pro své klienty. Situace se může ještě více zkomplikovat. Zároveň není dořešena recyklace oděvů (ani lokálně, ani v zahraničí), a to zejména těch ze směsných materiálů a s mnoha komponenty. Bez tohoto klíčového bodu bude velmi těžké až nemožné naplnit strategii EU.

„Abychom byli schopni dodržet strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, musíme v letošním roce co nejvíce rozšířit síť kontejnerů a sběrných míst, kam mohou občané své nepotřebné oblečení a obuv odevzdávat. Pokud lidé nebudou mít možnost věci odevzdat v dochozí vzdálenosti, budou stále končit v černých popelnicích. Bylo by skvělé, pokud bychom na tom mohli spolupracovat s městskými částmi, komerčními i soukromými subjekty. Tento cíl by měl být společný nám všem," uzavírá Kateřina Kučerová.“

Komentáře

  1. Dobrý den, potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou, ano, doporučuji toto, soukromá půjčka každému občanovi ČR, získejte půjčku od 15 000 Kč do 90 000 000 Kč s velmi flexibilními podmínkami splácení, pro více informací kontaktujte společnosti na adrese: siskovaanna766@gmail.com

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert