Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP zveřejnilo nový metodický návod k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

| autor: redakce| zdroj: MŽP3

Chlumec_(UL),_Ústecká,_kontejner_na_textil
zdroj: wikimedia.org

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí zveřejnil metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zajistit nejpozději od 1. ledna 2025 místa pro oddělené soustřeďování textilního odpadu a dále k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Podle § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mají obce povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Obce mohou v souladu s § 33 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, nebo kombinací těchto způsobů. Tyto možnosti sběru tříděných využitelných složek komunálního odpadu se budou od 1. ledna 2025 vztahovat i na textil a obce mohou zajistit separovaný sběr textilních odpadů jedním či více z výše uvedených způsobů.

Zákonnou povinností obce bude od 1. ledna 2025 nabídnout místo, kde bude možné textilní odpad odevzdat. Bude na rozhodnutí každé obce, jaký konkrétní způsob separovaného sběru textilního odpadu zvolí.

Může se jednat o:

  • Sběrné nádoby na textilní odpad rozmístěné v ulicích;
  • Místo určené pro odkládání textilních odpadů na sběrných dvorech;
  • Pravidelné sběry textilního odpadu do dočasně přistavených nádob;
  • Tzv. pytlový sběr dům od domu v pravidelných intervalech;
  • a další.

Ministerstvo životního prostředí obcím doporučuje k separovanému sběru textilu přistupovat stejně jako v případě ostatních tříděných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, kovy a sklo. To znamená v případě větších měst a obcí rozmístit sběrné nádoby v ulicích, u menších obcí je možné využít například sběrné dvory či pytlový sběr.

Platnost a účinnost: metodický návod zrušuje metodický návod č.j. MZP/2020/720/4634 z 11. listopadu 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. dubna 2024.

Metodický návod Odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k oddělenému soustřeďování textilního odpadu od 1. ledna 2025

Komentáře

  1. Dragi tražitelji kredita, imate li financijskih poteškoća? Želite li pokrenuti vlastiti posao? Ova kreditna tvrtka osnovana je kao svjetska organizacija za ljudska prava s jedinim ciljem pomaganja siromašnima i ljudima u financijskim poteškoćama. Ponuda zajma za 2024. također je u tijeku. Ako se želite prijaviti za zajam, kontaktirajte ih putem podataka u nastavku: E-pošta: smartloanoffer@gmail.com Ime: Potreban iznos zajma: Trajanje zajma: Broj mobitela: Hvala vam i Bog vas blagoslovio. g. Harry Bryan. ,

  2. Dragi tražitelji kredita, imate li financijskih poteškoća? Želite li pokrenuti vlastiti posao? Ova kreditna tvrtka osnovana je kao svjetska organizacija za ljudska prava s jedinim ciljem pomaganja siromašnima i ljudima u financijskim poteškoćama. Ponuda zajma za 2024. također je u tijeku. Ako se želite prijaviti za zajam, kontaktirajte ih putem podataka u nastavku: E-pošta: smartloanoffer@gmail.com Ime: Potreban iznos zajma: Trajanje zajma: Broj mobitela: Hvala vam i Bog vas blagoslovio. g. Harry Bryan.

  3. CRYPTO RECOVERY HELP 2024 WARNING: Scammers BEWARE! I'm about to share a jaw-dropping story of how I got scammed out of $64,000 in a cryptocurrency investment that promised me a return of $124,000... but then I found Jetwebhackers!. As a woman who was already recovering from kidney surgery, I was blindsided by the news that my investment was a scam. I was left feeling helpless, stressed, and worried about how I'd pay for my medical expenses. But then I stumbled upon Jetwebhackers, and they changed everything. With their expertise and determination, they worked tirelessly to recover not only my initial investment but also the promised profit. It's been a game-changer for me, and I'm so grateful to have my money back. If you're a victim of a scam or are struggling to recover your losses, don't give up hope. Jetwebhackers is a team of dedicated professionals who will stop at nothing to get you back on track. Trust me, you won't regret reaching out to them. They're the real deal!" CONTACT THEM VIA EMAIL:jetwebhackers @ gmail .com TELEGRAM: @jetwebhackers

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ