Tag: DČOV

Sattr.JPG

Odpady / Voda / Téma / 16. 9. 2020

Jaké jsou zkušenosti z obcí, kde soustavu domovních ČOV již mají?

Problematiku odvádění odpadních vod v malých obcích lze řešit formou soustavy domovních čistíren odpadních vod. O výstavbě se více dozvíte v článku Nejčastější otázky z oblasti realizace DČOV, kde odpovídají zástupci společností ABPLAST, s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., kteří zrealizovali již více než 400 ks DČOV v 8 obcích ČR.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT