Tag: DČOV

Pšov

Odpady / Voda / Publicistika / 19. 4. 2023

DČOV: Obec Pšov má vlastní dotační program, o státní dotaci nežádá

Domovní čistírny odpadních vod jsou vhodným řešením pro lokality, kde není vybudována kanalizace s centrální ČOV a její realizace se nezvažuje. Domovní ČOV úspěšně nahradí stávající jímky na vyvážení (žumpy) či septiky. Obec Pšov se podílela na výstavbě více než 50 domovních ČOV. Pro tyto účely funguje již od roku 2018 vlastní dotační program.

hrobčice 3

Odpady / Voda / Publicistika / 23. 3. 2023

Obec Hrobčice nedostala státní dotaci na domovní ČOV. Pomohla Severočeská vodárenská společnost

Pro obec Hrobčice je vybudování kanalizační infrastruktury a centrální čistírny odpadních vod z ekonomických důvodů naprosto nereálné. Proto usilovala o získání dotační podpory na výstavbu domovních ČOV ze SFŽP ČR, bohužel podmínky nebylo možné splnit. Nakonec se však řešení našlo – dotace na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje SVS a.s.

satturn1

Odpady / Voda / Oběhové hospodářství / Téma / 13. 12. 2022

SATTURN HOLEŠOV patří mezi 100 nejlepších českých firem za rok 2022

Firma SATTURN HOLEŠOV se jako malá rodinná firma zařadila mezi českých 100 nejlepších firem za rok 2022, a to v oborové kategorii „Životní prostředí – zemědělství – potravinářství“. Vyhlášení výsledků 27. ročníku této prestižní soutěže – „Českých 100 Nejlepších“ se uskutečnilo v reprezentačních prostorách Španělského sálu na Pražském hradě.

voda_zdroje.jpg

Voda / Energie / Dotace / 3. 10. 2022

Obce ušetří na energiích i hospodaření s vodou

Poliklinika, obecní úřad nebo školy budou šetřit na energiích, obce budou zasakovat srážkovou vodu na parkovacích plochách nebo lépe hospodařit s dešťovkou. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dvě stovky projektů s dotací v celkovém objemu 800 milionů korun.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert