Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jablonec nad Nisou poskytuje dotace na domovní čistírny odpadních vod

| autor: Hana Tomášková0

dcov_Satturn1.JPG
zdroj: Ilustrační obrázek/ DČOV SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje již od roku 2013 vybudování kanalizačních přípojek nebo realizaci domovních čistíren odpadních vod. Město již schválilo 140 žádostí o dotace.

Program podpory výstavby technické infrastruktury

„Program podpory výstavby technické infrastruktury vyhlašujeme každoročně od roku 2013, kromě roku 2015, kdy nebyla příznivá situace v oblasti daňových příjmů,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické osoby vlastnící objekt určený k trvalému bydlení a umístěný pouze v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.

„Podporujeme vybudování kanalizačních přípojek dosud nenapojených domů nebo domovních ČOV, tam, kde není kanalizace anebo se v horizontu 10 let neplánuje. Dotační program, který jsem připravila v roce 2012, tak postupně doznal několika úprav,“ upřesňuje Iveta Habadová.

O podporu je možné žádat do konce října

Příjem žádostí za tento rok bude ukončen dne 31. října 2023 ve 14,00 h.

Žádosti jsou předkládány průběžně po dobu vyhlášeného programu na oddělení dotací Kanceláře primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou, a to ve dvou kolech. Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednodušenou žádost – projektový záměr.

Teprve v případě schválení radou města předkládá žádost o dotaci. Po schválení žádosti o dotaci Město uzavře s žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace.

„Počet žádostí se každým rokem liší. V letošním roce byly dosud schváleny 3 žádosti o dotace,“ uvádí vedoucí oddělení dotací.

Dotace na kanalizační přípojku po 10 letech provozu DČOV

Žadatel může ve vyhlášeném programu předložit vždy pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden projekt. Pokud žadatel v minulosti čerpal dotaci města na domovní čistírnu odpadních vod, může v případě vybudování kanalizace v dané lokalitě podat žádost o dotaci na kanalizační přípojku pro týž rodinný či bytový dům až po uplynutí 10 let platnosti provozu domovní čistírny odpadních vod – viz povolení nakládání s vodami.

Lze získat až 50 tisíc korun

Majitelé domů určených k trvalému bydlení mohou získat 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.

„Za období 2013–2022 orgány města schválily 140 žádostí o dotace. Podpora je vyplácena ex-post, tj. až po realizaci a po předložení závěrečného vyúčtování a jeho schválení,“ doplňuje Iveta Habadová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert