Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obec Hrobčice nedostala státní dotaci na domovní ČOV. Pomohla Severočeská vodárenská společnost

| autor: Hana Tomášková0

hrobčice 3
zdroj: Hrobčice

Pro obec Hrobčice je vybudování kanalizační infrastruktury a centrální čistírny odpadních vod z ekonomických důvodů naprosto nereálné. Proto usilovala o získání dotační podpory na výstavbu domovních ČOV ze SFŽP ČR, bohužel podmínky nebylo možné splnit. Nakonec se však řešení našlo – dotace na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje SVS a.s.

Centrální ČOV pro každou obec nelze zafinancovat

Obec Hrobčice má v rozvojovém dokumentu PRVKÚK (Program rozvoje vodovodů a kanalizace v Ústeckém kraji) navrženou variantu centrálních čistíren pro každou obec. Náklady na toto řešení by se řádově pohybovaly kolem částky 100 milionů Kč pro 7 doposud neodkanalizovaných obcí.

„Hrobčice se skládají celkem z 9 obcí. Kanalizací disponují jen dvě obce, a to Hrobčice, které jsou napojeny na kanalizaci blízkého města Bíliny, a obec Mirošovice, kde jsme kanalizaci, zakončenou centrální kořenovou čistírnou odpadních vod dokončili v roce 2019. Zbylých 7 obcí: Červený újezd, Chouč, Kučlín, Mrzlice, Mukov, Razice a Tvrdín kanalizaci nemají. Obce jsou velmi malé, každá čítá kolem 100 obyvatel a budování kanalizace s centrální čistírnou je ekonomicky absolutně mimo realitu,“ konstatuje Jana Syslová, starostka obce Hrobčice.

Domovní ČOV

Obec plánovala zažádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na individuální čištění odpadních vod formou domovních čistíren. S tímto řešením však nesouhlasila Správa Povodí Ohře, s.p. a nepodařilo se zmíněný dokument PRVKÚK dát do souladu s podmínkami dotace.

Dotace od vodárenské společnosti

Obec však nalezla jiné řešení. Severočeská vodárenská společnost a.s. nabídla svým akcionářům – obcím, dotaci. Konkrétně se jedná o finanční dar ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na řešení individuálního čištění odpadních vod, maximálně do výše 40 tisíc Kč na jednu nemovitost.

Dar je však poskytnut nikoli majiteli nemovitosti, ale obci. „Proto jsme zvolili možnost podpory budování domovních ČOV a k podpoře 40000 Kč od společnosti SVS dáváme občanům stejnou sumu z rozpočtu obce. Občan tedy získá až 80 000 Kč na vybudovanou a zkolaudovanou DČOV. Zájemcům také pomáháme se získáním stavebního povolení i následnou kolaudací,“ upřesňuje starostka.

Dotace od obce

Obec Hrobčice zaplatí 100 % skutečně vynaložených nákladů na řešení individuálního čištění odpadních vod, mimo nákladů na pořízení projektové dokumentace, nákladů na inženýrskou činnost a související poplatky, maximálně však z částky 80 tisíc Kč na jednotlivou nemovitost.

Žadatelé musí splnit několik podmínek. – Například nesmí mít vůči obci jakékoli závazky, pořízená technologie a její provoz musí být v souladu s platnou legislativou. Pořízená DČOV musí mít označení CE a kapacitu do 50 EO, což se dokládá kolaudačním rozhodnutím příslušného stavebního a vodoprávního úřadu atd.

„Pro nás je to jediná možnost, jak občany přimět k řešení velmi zoufalé situace s nakládáním s odpadními vodami v našich obcích. K podpoře od společnosti SVS dáváme občanům stejnou sumu z rozpočtu obce a pomoc je tedy 100%. O čistírny je velký zájem, podpora běží již třetím rokem. Vše totiž předfinancováváme z rozpočtu obce. Vybudováno je téměř 200 DČOV, což je velký úspěch,“ říká Jana Syslová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert