Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Hradci Králové začala konference Odpady a obce 2021

| autor: Hana Tomášková0

odpadyaobce2.jpg
zdroj: Hana Tomášková

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostí účastníky konference Odpady a obce 2021. Akce se koná od 6. do 7. září.

Legislativa a plnění cílů EU

V úvodu přivítal všechny přítomné Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s., která je pořadatelem konference.

První den akce je zaměřený na legislativu a plnění evropských cílů. O aktuálním stavu a očekáváném vývoji evropské legislativy ve vztahu ke komunálním odpadům hovořila Silvija Aile z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

Zmínila také energetickou politiku a potřebu přijít s novou snahou o recyklaci a zvýšení energetické úspornosti. Je nutné se zaměřit na to, jaký typ odpadů produkujeme a zmapovat tok odpadů.

Udržitelnost a konkurenceschopnost ekonomik v rámci EU s sebou přináší nutnost přijít s národními strategiemi. Silvija Aile připomněla, že Česká republika je jednou z prvních zemí, které přicházejí s plánem národní strategie.

Jak podporovat udržitelnou spotřebu zdrojů? Řešením je znovuvyužití odpadů. Je třeba zintenzivnit opatření tak, abychom změnili způsob produkce a spotřeby.

Odpadové hospodářství v České republice

Odpadovému hospodářství v České republice se věnoval Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP). Vyzdvihl, že nová odpadová legislativa je zaměřena na zásadní podporu oběhového hospodářství, recyklaci a jasnou implementaci evropských cílů. Klade také důraz na striktní omezení skládkování a využití odpadů, zahrnuje princip rozšířené odpovědnosti výrobců, ekonomické nástroje k podpoře recyklace a návrat surovin zpět do ekonomického cyklu.

Jan Maršák dále uvedl, že se podařilo snížit počet prováděcích předpisů. Cílem je, aby k zákonu byl, pokud možno, jeden prováděcí předpis.

Byla vydána celá řada metodických pokynů, byly zorganizovány desítky seminářů, kde MŽP předávalo potřebné informace. Jan Maršák upozornil, že zejména směrem k obcím se MŽP snaží vést velmi intenzivní komunikaci.

Zmínil také radikální změnu ve veřejných zakázkách - tzv. zelené zadávání. Další podporu recyklačního trhu představují dotační možnosti, které by měly cílit na stimulaci odbytu recyklovaných výrobků.

V závěru Jan Maršák připomněl blížící se nové cíle z hlediska komunálních odpadů a zdůraznil, že nebyl důvod novou odpadovou legislativu oddalovat nebo ji nepřijmout.

Škvára jako stavební materiál

Michal Čoupek, místopředseda představenstva Pražských služeb a Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně SAKO Brno zmínili ve svých přednáškách mimo jiné také škváru, produkt vznikající po spalování.

Podařilo se změnit legislativu tak, aby škvára po úpravě mohla být použita jako stavební materiál. Separační linka umožní oddělit využitelné suroviny a zbylou škváru je pak možné využít k dalšímu zpracování.

Konference Odpady a obce 2021 pokračuje až do zítřejšího dne. Podrobný program a další informace najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT