Tag: LEGISLATIVA

pascal-debrunner-PZoMDIOKPPQ-unsplash

Aktuality / 18. 6. 2024

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Ministerstvo zemědělství dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál projednala vláda.

the-plant-to-the-ground-2698138_640

Aktuality / Energie / 18. 6. 2024

Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu podepsal prezident

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou podepsal prezident Petr Pavel.

marcin-jozwiak-mV95lk__Rf8-unsplash

Aktuality / Voda / 14. 6. 2024

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů. Materiál projednala vláda

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.

vladalek-tA8kiSVPBPk-unsplash

Aktuality / Voda / 10. 6. 2024

Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, podepsal prezident

“Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ