Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nulový odpad: Kompostování

| autor: Hana Tomášková0

bioodpad2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Kompost napomáhá půdě absorbovat a zadržet vodu, vrací jí živiny, snižuje erozi a díky němu půda funguje jako tzv. uhlíková banka. Pro třídící cíle obce je započítáván bioodpad uložený do nádob v rámci odděleného sběru odpadu v obci. Domácí kompostování se nezapočítává, nicméně snižuje celkovou produkci odpadů obce.

Úroveň kompostování je dobrá

Podle informací Ministerstva životního prostředí je úroveň kompostování v České republice srovnatelná se zahraničím. Dle studie Evropské agentury pro životní prostředí dosahuje ČR dobré úrovně kompostování, mírně nad průměrem EU. Tu je ovšem nutné zásadně zvyšovat, aby mohlo být dosaženo cílů třídění pro obce.

Obce a biologicky rozložitelné odpady

Česká republika zavedla pro obce povinnost odděleného třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 2015, od roku 2019 obce zajišťují místa pro oddělený sběr biologického odpadu celoročně. Od 1. ledna 2020 přibyla obcím povinnost zajistit místa pro oddělený sběr tuků a olejů.

Jde o jednu z důležitých součástí systému nakládání s odpady obcí, protože umožňuje občanům odkládat biologicky rozložitelné odpady i nad rámec jejich využití domácích kompostérů. Je nutné, aby se v domácnosti třídily všechny biologicky rozložitelné odpady, které zde vznikají. To znamená jak odpady ze zahrad, tak odpady ze zpracování ovoce a zeleniny.

Ministerstvo životního prostředí zdůrazňuje potřebu komunikace mezi obcemi a kompostárnami i zemědělci v daném regionu. Osvěta hraje rovněž velkou roli, je třeba zaměřit se na školy i veřejnost.

Kompostárny a výpočet cíle obce *

Pro možnost zahrnout množství přijatých rostlinných zbytků pro výpočet cíle obce záleží na tom, jaký typ kompostárny obec zvolila.

  • Malé zařízení pro nakládání s BRO

V případě, že by obec provozovala tzv. malé zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (§64 zákona o odpadech), nemusela by být kompostárna vybavena zařízením ke zjišťování hmotnosti, neboť §3 odst. 3 vPNO připouští provozovat tento typ zařízení bez váhy, ale v provozním řádu musí být jednoznačně popsán způsob zjišťování hmotnosti přijatých odpadů od jednotlivých dodavatelů odpadů.

  • Standardní kompostárna

Standardní kompostárna pak musí být vybavena zařízením ke zjišťování hmotnosti stejně jako jakékoli jiné stabilní zařízení pro nakládání s odpady (§3 odst. 3 vPNO).


* Zdroj: Publikace BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ, Pavel Zemánek a kol., VÚZT, v.v.i., Praha, 2010

Použité zkratky:

vPNO – vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad


Výhody kompostování

Domácí kompostování

Využíváním domácích kompostérů dochází ke snížení celkové produkce odpadu obce.

Jde o způsob rozkladu organického odpadu s využitím žížal (lat. vermes = červ, žížala). Vše probíhá v tzv. vermikompostéru – nádobě vybavené podestýlkou, kam se vloží násada žížal a vhodné kousky bioodpadů menší než 5 cm. Žížaly dokáží za den pozřít potravu o váze až poloviny vlastní hmotnosti a přeměnit ji v úrodný humus. Více se dozvíte zde: Kompostovat můžete i v bytě, zkuste vermikompostování.

  • Kompostování s Bokashi bakteriemi

Zatímco běžné kompostování vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu a působení živých organismů, Bokashi kompostování funguje na bázi anaerobní fermentace, kdy se do bioodpadu přisypávají speciální bakterie. Organická hmota nepotřebuje přístup vzduchu na to, aby se dokázala fermentovat. Ke kompostování jsou zapotřebí sušené Bokashi bakterie a bokashi kompostér. Více informací najdete zde: Zkuste kompostování s pomocí Bokashi bakterií!

  • Komunitní kompostování

Jde o ukládání bioodpadu v rámci komunity (například sídliště, zájmové sdružení apod.) Účastníci se sami starají o správné nakládání s kompostem a ten pak využívají pro svou potřebu.

Máte dotazy týkající se kompostování? Můžete se obrátit na odborníky přes naši Poradnu:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema