Tag: BEZ ODPADU

hodonin.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 7. 6. 2022

Nulový odpad: Bioodpad

Obec musí zajistit sběr minimálně biologických odpadů rostlinného původu. Od roku 2020 rovněž platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Vzhledem k současné nedostatečné kapacitě koncových zařízení pro biologické odpady živočišného původu je třeba nejprve vyřešit tuto problematiku a pak bude možné zaměřit se i na oddělený sběr této komodity.

bioodpad2.jpg

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 13. 6. 2022

Nulový odpad: Kompostování

Kompost napomáhá půdě absorbovat a zadržet vodu, vrací jí živiny, snižuje erozi a díky němu půda funguje jako tzv. uhlíková banka. Pro třídící cíle obce je započítáván bioodpad uložený do nádob v rámci odděleného sběru odpadu v obci. Domácí kompostování se nezapočítává, nicméně snižuje celkovou produkci odpadů obce.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema