Tag: KOMPOST

timothy-eberly-yuiJO6bvHi4-unsplash

Aktuality / 22. 11. 2023

Vídeň na podzim sesbírá miliardy listů, obyvatelům nabídne kompost

Vídeňští zahradníci před podzimní sezonou spočítali, že na ně v ulicích bude čekat asi 15 miliard listů o hmotnosti kolem 12,5 tisíce tun. Znečištěné listoví sesbírané z ulic končí ve spalovně, čisté listy z parků směřují do kompostárny. Vyrobený kompost si obyvatelé mohou celoročně zdarma odvézt ze sběrných dvorů.

zbytky

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 11. 7. 2023

Odpad z kuchyně a jeho třídění

Obaly od potravin, odkrojky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, nespotřebované jídlo, to jsou odpady, které denně produkujeme. Ideální by bylo omezit tento odpad na minimum a zbytek vytřídit, aby ho bylo možné dále využít. Jak na to?

Ondra Bačina2

Odpady / Oběhové hospodářství / Publicistika / 23. 5. 2023

Chybí podpora odbytu kompostu

Malé kompostárny zpracovávají kompost převážně na vlastních polích, drobní zemědělci často o kompost zájem nemají a upřednostňují průmyslová hnojiva. Najdou se však farmáři, kteří preferují udržitelný systém zemědělství a odebírají od obcí biologicky rozložitelný odpad. Spolupráce přináší užitek oběma stranám.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert