Dotace pro samosprávy: seznam otevřených výzev z NPŽP

| autor: Hana Tomášková| zdroj: NPŽP0

dotace1.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nemá vaše obec ČOV? Z dotací může získat podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu domovní ČOV. NPŽP nabízí i peníze na hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků či financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty nebo výsadbu stromů či posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Aktuální seznam otevřených výzev pro samosprávy:

Výzva č. 7/2020: Pakt starostů pro klima a energii

Příjem žádostí: 8.2.2021 - 30.7.2021 Alokace: 10 000 000  Kč

Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.

Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Příjem žádostí: 3.12.2020 - 31.3.2021 Alokace: 100 000 000  Kč

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu.

Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Příjem žádostí: 1.9.2020 - 31.3.2021 Alokace: 250 000 000  Kč

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Příjem žádostí: 2.3.2020 - 30.6.2021 Alokace: 200 000 000  Kč

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Příjem žádostí: 14.10.2019 - 30.4.2021 Alokace: 200 000 000  Kč

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Výzva č. 10/2018: Zelená stuha

Příjem žádostí: 15.10.2018 - 1.4.2021 Alokace: 21 000 000  Kč

Kontinuální dotační výzva je určena pro obce oceněné titulem Zelená stuha ČR v letech 2018, 2019 a 2020 v soutěži Vesnice roku a pro vítězné obce krajských kol téže kategorie. Dotace pokryje oceněným obcím výdaje na vlastní environmentální projekty, v případě vítězné obce také výdaje za reprezentaci ČR v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích

Příjem žádostí: 3.12.2018 - 29.1.2021 Alokace: 400 000 000  Kč

K dispozici jsou stovky milionů korun na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Peníze je možné využít na spolufinancování nákladnějších projektů z prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti mohou podávat správy národních parků do 29. ledna 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

Příjem žádostí: 4.5.2018 - 30.6.2021 Alokace: 750 000 000  Kč

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny

Příjem žádostí: 1.12.2016 - 31.12.2023 Alokace: 35 000 000  Kč

Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.

Zajímají vás další informace, máte dotazy? Obraťte se na naši poradnu:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.