Tag: DOTACE

mžp voda

Odpady / Voda / Dotace / 24. 3. 2023

Dotace na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.

pole5.jpg

Aktuality / 23. 3. 2023

Zemědělské dotace na lepší hospodaření s přírodními zdroji

Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci.

hrobčice 3

Odpady / Voda / Publicistika / 23. 3. 2023

Obec Hrobčice nedostala státní dotaci na domovní ČOV. Pomohla Severočeská vodárenská společnost

Pro obec Hrobčice je vybudování kanalizační infrastruktury a centrální čistírny odpadních vod z ekonomických důvodů naprosto nereálné. Proto usilovala o získání dotační podpory na výstavbu domovních ČOV ze SFŽP ČR, bohužel podmínky nebylo možné splnit. Nakonec se však řešení našlo – dotace na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje SVS a.s.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy