Tag: VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

Toaleta není černá díra, která vše pohltí

Odpady / Téma / 28. 4. 2020

Toaleta není černá díra, která vše pohltí

Vodohospodáři stále dokola upozorňují na nešvar v podobě splachování nežádoucích předmětů do kanalizace. K obvyklým vlhčeným ubrouskům v dnešní době přibyly použité roušky a rukavice na jedno použití.

vodovodni_kohoutek.jpg

Voda / Téma / 25. 8. 2020

Regulace a cenotvorba v oboru VaK

Vodohospodářský sektor se stal působením globálních změn klimatu a neustálým socio-ekonomickým rozvojem klíčovým hráčem na poli strategických surovin. Jeho regulace je tak přirozenou potřebou každého státu, původně z důvodu chápání VaK odvětví jako příkladného přirozeného monopolu, nyní zejména pro nedostatečné množství vody a predikovaného vývoje potřeby vodních zdrojů.

vodohospodarske_stavby_roku2019_deset_staveb_uprava.png

Voda / Zpravodajství / 16. 11. 2020

Vodohospodářská stavba roku 2020

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards