Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Bílá Opava, město, kde je radost žít a podnikat

| autor: Hana Tomášková0

Opava,_Horní_náměstí,_01.jpg
zdroj: Wikimedia Commons

Svoz komunálního, separovaného a biologicky rozložitelného odpadu z města a městských částí, včetně zajištění provozu tří městských sběrných dvorů a separační linky v areálu společnosti v Opavě spravují Technické služby Opava, s.r.o.

Společnost dále zajišťuje správu, údržbu a čištění komunikací či správu a údržbu veřejné zeleně. Má také na starosti veřejné osvětlení, 8 městských hřbitovů, sportovní zařízení, nebo veřejné WC stejně jako zónu placeného parkování motorových vozidel a parkovací dům.

Postupy Technických služeb Opava jsou velmi inspirativní, proto Martin Girášek, provozně-technický náměstek TS Opava, v dalším rozhovoru odkryl podrobnosti o realizaci adaptační strategie, správě vozového parku nebo modernizaci veřejného osvětlení.

Jak se podílíte na snaze města Opava o čistší ovzduší?

Není to jen o čistším ovzduší, ale o čistotě ve městě jako takové. Svou prací se snažíme přispívat k dobrému jménu Statutárního města Opava, jemuž se říká "Bílá Opava", město, kde je radost žít a podnikat.

Ve městě Opavě je velké množství zeleně, tedy travnatých ploch a parků, které se snažíme udržovat s péčí řádného hospodáře a za pomocí moderní technologie např. k údržbě travnatých ploch. Pravidelně provádíme výsadbu jak záhonů, tak mobilních nádob umístěných zejména v centru města. Realizujeme opatření vycházející z Adaptační strategie města na změny klimatu jako např. výsadba a údržba květnatých luk na místo běžné zeleně, pravidelná zálivka vzrostlé zeleně, nebo komunikací zejména v „rozpáleném“ centru města.

Spravujeme a udržujeme kašny a fontány, kterých je ve městě 15 a jejich účel není jen vzhledový, ale pomáhají zvlhčovat vzduch a zlepšovat klima ve městě.

Pravidelně likvidujeme černé skládky odpadů, které jsou v dnešní době bohužel problém prakticky ve všech městech České republiky.

Disponuje Vás vozový park vozidly na alternativní pohon?

Dnešní moderní doba přináší obrovský technologický a technický rozmach. Společnost sleduje a bude i nadále sledovat rozvoj technologií, zejména v oblasti strojního zařízení jako například stroje na úklidy vozovek, chodníků, na opravy vozovek, svoz odpadů, čištění uličních vpustí atd. Investice do těchto nových technických zařízení hrají nejen významnou úlohu v objemu a zkvalitňování prováděných prací, ale zejména jsou šetrné k životnímu prostředí a v neposlední řadě usnadňuje a ulehčuje, mnohdy těžkou práci zaměstnancům naší společnosti a tím přináší podstatné zlepšení pracovních podmínek. Našim cílem proto je zachovat objem vynakládaných prostředků a dále zkvalitňovat technologický rozvoj strojního parku. Společnost se snaží zaměstnancům zlepšovat kvalitu pracovního prostředí nejen pracovním vybavením a zařízením, ale také dodržováním hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů.

Naše společnost tak disponuje vozidly jak na elektropohon, tak na CNG a jedná se především o stroje a zařízení pro úklid a čistotu města a svoz odpadů z odpadkových košů.

Jedním z cílů, které si kladete, je modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie a zavádět další úsporná opatření. Jak se Vám daří naplňování tohoto cíle?

Veřejné osvětlení a světelně řízené křižovatky přispívají k bezpečnému životu občanů ve Statutárním městě Opava a městských částech. Společnost pečuje o veřejné osvětlení města v počtu cca 7.084 tis. světelných zdrojů, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje. Dále pečuje o 10 světelně řízených křižovatek, 3 světelně řízené přechody pro chodce, 210 světelných těles Zebra na 131 nasvětlených přechodech pro chodce a 40 slavnostních nasvětlení budov a stromů, čítající 207 světelných těles.

Dále zajišťuje, instaluje a udržuje vánoční osvětlení města, kdy zejména v centru a na hlavních výpadovkách instaluje na sloupy veřejného osvětlení celkem 251 prvků s vánočními motivy, součástí vánoční výzdoby je také každoročně nazdobení a nasvětlení vánočních stromů.

Veřejné osvětlení ve městě Opava je monitorováno a dálkově řízeno z centrálního dispečinku společnosti, stejně tak jsou z tohoto dispečinku monitorovány světelně řízené křižovatky. Velmi rychlé odstraňování poruch na veřejném osvětlení ohrožujících zdraví občanů (dochází k nim v důsledku vandalismu a autohavárií) umožňuje udržování nepřetržité 24 hodinové pohotovosti pracovníky společnosti. Mimo systematickou a pravidelnou údržbu a kontrolu provádí TSO pravidelné obměny svítidel za výkonnější a přitom úspornější zařízení, s cílem snižování energetické náročnosti a tím úspory výdajů.

V rámci úspor elektrické energie na veřejném osvětlení ve SMO, provádíme regulaci příkonu elektrické energie veřejného osvětlení pomocí centrálních regulátorů a dále provádíme obměnu starších svítidel za nové, úspornější s nižším příkonem a šetrnější k životnímu prostředí. V roce 2019 tak bylo vyměněno 300 svítidel, čímž máme provedenou revitalizaci 92 % všech svítidel veřejného osvětlení ve SMO a městských částech. (celkové množství 7.084 svítidel) Realizovanými opatřeními, je takto každoročně snižována spotřeba elektrické energie, zatímco počet lamp veřejného osvětlení roste.

Technické služby Opava s.r.o. získaly za svou práci řadu významných ocenění, viz náš článek Účast v soutěžích je jen cesta, nikoli cíl. Přístup společnosti k moderním technologiím přiblížily naše články Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem a Pracovníkům technických služeb, popelářům a dalším, kteří nakládají s odpady, patří naše díky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT