Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

TS Opava: Účast v soutěžích je jen cesta, nikoli cíl

| autor: Hana Tomášková0

TS Opava: Účast v soutěžích je jen cesta, nikoli cíl

Čím se Technické služby Opava liší od jiných firem? Jak fungují? V čem spočívají jejich úspěchy? Požádali jsme o rozhovor Martina Giráška, provozně-technického náměstka Technických služeb Opava.

Můžete nám představit Vaši společnost?

Technické služby Opava s.r.o., jsou obchodní společností, jež spravuje a udržuje majetek Statutárního města Opavy ve výši téměř 2 miliard Kč. Realizuje tak práce a služby zejména pro občany Statutárního města Opavy a 9 městských částí, ale také pro externí zákazníky.

Nabízí unikátně široké portfolio služeb. Zajišťují správu, údržbu a čištění komunikací, správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, 8 městských hřbitovů, sportovních zařízení (plavecký stadión, městské koupaliště, skatepark, tělocvična pro cvičence, in-line stezky a cyklistické stezky, dětská hřiště a pískoviště), veřejné záchodky, zónu placeného parkování motorových vozidel, parkovací dům a nakonec největší objem tvoří svoz komunálního, separovaného a biologicky rozložitelného odpadu z města a městských částí, včetně zajištění provozu 3 městských sběrných dvorů a separační linky v areálu společnosti.

CSR nic nenařizuje, jen říká, jak věci dělat lépe. Jak TS Opava koná svou práci lépe? V čem myslíte, že spočívají Vaše úspěchy v oblasti společenské odpovědnosti?

Ano, CSR říká jak věci dělat lépe abychom mohli dosáhnout lepších výsledků. Naší motivací k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací, je vlastní iniciativa.

Strategickým záměrem CSR v naší společnosti je nalézání účinnějších vazeb mezi zaměstnanci a managementem firmy, stejně jako mezi managementem a občanskou veřejností, zástupci úřadů a regionu. Uvědomujeme si, že jen tak se společnost bez konfliktů stane součástí místa, ve kterém působí.

Občané už dnes nevnímají organizace pouze jako producenty výrobků a dodavatele služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku, ale předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších oblastech, jako jsou životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit svého okolí i společnosti jako celku. Aby byla společnost v dnešním světě trvale úspěšná, musí naplňovat tato nová očekávání.

Víme, že lidé jsou jediným zdrojem, se kterým ve firmě spolupracujeme, komunikujeme a předáváme si vzájemně informace. Řízení lidských zdrojů je promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího co každý podnik má, totiž lidí, kteří ve firmě pracují a přispívají tak k dosažení podnikových cílů. Proto je tak velmi důležité, věnovat zaměstnancům speciální pozornost. Organizace by proto měla umožnit zaměstnanci využít jeho aktivních schopností, rozšiřovat jeho znalosti a dovednosti, vytvořit mu kvalitní pracovní prostředí a zajistit, že bude spokojený a motivovaný. Spokojený zaměstnanec je klíčový faktor úspěšného fungování firmy. Proto se snažíme zaměstnancům vytvořit maximálně vhodné pracovní podmínky pro to, aby mohli podat optimální pracovní výkony a aby byli při výkonu svých prací spokojeni.

Mnozí se zamýšlejí nad tím, zda jsou výsledky společensky odpovědného chování vůbec jakýmkoliv hmatatelným způsobem měřitelné. My je však vnímáme, zejména v oblasti sociální. Odměnou nám je zvyšující se produktivita práce, loajalita, ochota a vstřícnost zaměstnanců.

A moc nás těší, že nám to přineslo loajalitu zaměstnanců a jejich sounáležitost se společností. Najednou pro ně Technické služby Opava nejsou jen společnost, která jim dává výplatu tedy „Ta společnost“, ale „Naše společnost“. Najednou neslyšíme „Oni, Technické vyhrály cenu“, ale „My jsme vyhráli cenu“…a najednou přichází za námi a říkají, „Měli bychom to udělat tak a tak“ a ne „Mělo by se to udělat…“. A to je to, co nás těší úplně nejvíc, obzvláště v našem oboru.

Jak vnímáte koncept společenské odpovědnosti?

V mnoha odborných publikacích, zabývajících se tématem společenské odpovědnosti je uváděno, že tento termín není nový a jeho koncept je zde minimálně jedno celé století, pouze nebyl nazýván CSR.

Můžeme být pyšni na to, že jeden z prvních, ne – li úplně první tento koncept prosazoval český podnikatel, jenž dosáhl světového věhlasu a to nejen úspěchem své firmy na trhu zboží, ale také tímto lidským přístupem. Byl to Tomáš Baťa a jedno z jeho hesel zní: „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“.

Nám ve společnosti Technické služby Opava s.r.o., je Tomáš Baťa obrovským příkladem a snažíme se konat službu veřejnosti tím nejlépe možným způsobem, společensky odpovědně a trvale udržitelně. „Sloužit veřejnosti“ je posláním naší společnosti.

Společenská odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. A my ve společnosti Technické služby Opava s.r.o. se chceme slušně chovat a být slušný podnik.

Zisk ocenění za společenskou odpovědnost nás velice těší, moc si jich vážíme a věříme, že to bude pro nás impuls do další práce. Jsme si v naší společnosti vědomi, že účast v těchto soutěžích je jen cesta, nikoli cíl.

Cílem je kvalitně, včas, efektivně, společensky odpovědně a pokud možno trvale udržitelně konat službu veřejnosti, tedy jednak našemu zřizovateli, kterým je město Opava, ale zejména pak občanům v našem městě žijícím, či město navštěvujícím. Získaná ocenění jsou pro nás zavazující a jakási zpětná vazba, že jsme snad na správné cestě.


Získaná ocenění:

2015 a 2017 - soutěž "Národní cena ČR za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně" - vítězství v kategorii pro malé a střední podniky.

2016, 2017, 2019 - soutěž "Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost" – vítězství v kategorii Podnikatelské subjekty – do 250 zaměstnanců.

2019 - soutěž "Národní cena ČR za společenskou odpovědnost“ v kategorii malé a střední organizace – zisk ocenění Společensky odpovědná organizace II. Stupně a mezinárodní ocenění Committed to Sustainability 2 Star.

Foto: Martin Girášek archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ