Tag: ÚPRAVA VODY

17403307716_f525695b7b_c

Aktuality / Voda / 11. 1. 2024

Na Moravě proběhlo školení týkající se úpraven pitné vody

V rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“ se konalo koncem října loňského roku školení, jehož se zúčastnili zástupci moravské společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. a delegace z Municipality Teslić. Zastoupena byla také Česká rozvojová agentura, která získala od municipality Teslić za podporu tohoto projektu speciální ocenění – Zlatou plaketu.

voda24.jpg

Voda / Publicistika / 2. 11. 2022

Co udělat, aby všichni v České republice měli přístup k pitné vodě

Dnešní příspěvek reaguje na komentář na sociálních sítích k našemu článku Nulový odpad: Voda bez obalu. „Bohužel je i dnes spousta vesnic, kde pitná voda není k dispozici a jiná alternativa, než PET lahve nejsou. Stačí bydlet někde u pole a ani sebe hlubší studna vás nezachrání, pokud neinvestujete do úpravny vody, na kterou v dnešní době nemají všichni.“

SOVAK_voda1.jpg

Voda / Téma / 7. 9. 2021

Materiály rozvodných systémů pitné vody v ČR

V roce 2001 byla vydána vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která přímo reagovala na Evropskou směrnici pro pitnou vodu z roku 1998. Tato vyhláška byla v roce 2005 nahrazena vyhláškou č. 409/2005 Sb. a od té doby byla 2x novelizována, poslední novela je datována k 29. 12. 2015.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert