Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Od 1. července začínají platit nové lhůty pro periodické ověřování měřidel spotřeby vody a tepla

| zdroj: ENBRA0

Vodoměry
zdroj: wikimedia commons

Nové lhůty jsou sjednoceny na pět let, s výjimkou statických vodoměrů. Pravidla pro ověřování měřidel se tak zpřehlední. Provozovatelé někdy zákonem nařízené ověřování měřidel podceňují. Riskují tím mimo jiné to, že koncoví spotřebitelé rozúčtování za vodu či teplo zpochybní. Spotřebu naměřenou neověřeným měřidlem totiž domácnosti nejsou povinny zaplatit.

Začátkem července vešla v platnost vyhláška č. 127/2024 Sb., která mění vyhlášku č. 345/2002 Sb. stanovující měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Hlavní změnou této novelizace je sjednocení ověřovacích dob u měřidel tepla a vodoměrů, a to na lhůtu 5 let. Výjimkou jsou statické (ultrazvukové a indukční) vodoměry, u nichž je ověřovací doba prodloužena na 8 let.

Dosud pro vodoměry platily ověřovací lhůty v rozsahu od 2 do 6 let podle typu a určení, u měřidel tepla platila lhůta 4 roky. „Díky novelizaci dojde ke sjednocení pravidel pro ověřování měřidel a vodoměrů Nová pravidla zajistí jednotný přístup, což povede k vyšší efektivitě a transparentnosti. Majitelé a spotřebitelé mohou nyní proces ověřování lépe předvídat a organizovat,“ uvádí Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení MaR společnosti ENBRA

Neověřené měřidlo? Fakturu za spotřebu nemusíte platit

Metrologické ověření měřidla je potvrzení od příslušných autorit, že měřicí zařízení splňuje toleranci povolené nepřesnosti. Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek.

Jen takto ověřená měřidla je možné používat v obchodním styku, tedy na základě jejich náměru například účtovat spotřebu vody či energií. Pokud měřidlo není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může naměřené dodávky vody či energií zpochybnit.

Majitelé domů a bytová družstva by si měli tyto lhůty hlídat. Pokud totiž příslušná lhůta ověřovacího cyklu vodoměru nebo měřidla tepla uplyne, naměřené hodnoty přestávají být směrodatné pro účtování spotřeby,“ vysvětluje Petr Holyszewski. „Platnosti ověření přitom může měřidlo pozbýt i dříve, například v případě poškození měřidla, poškození ověřovací značky a dalšími způsoby, které vyjmenovává zákon číslo 505/1990 a jeho pozdější úpravy,“ dodává.

Jednotlivé komponenty sestavy měřidla vody a tepla jsou ověřovány v autorizovaných zkušebnách a opatřeny ověřovací značkou, takzvaným cejchem. Ten může mít podobu informace natištěné na měřidle, samolepicího štítku či závěsné plomby. Štítek má několik grafických podob, v každém případě ale na štítku či plombě musí být patrné poslední dvojčíslí roku, v němž u daného měřidla k ověření došlo.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ