Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Předcházení vzniku odpadů I.: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

| autor: Martina Jandusova0

PVO2
zdroj: Průmyslová ekologie

Odpady můžeme recyklovat mechanicky, chemicky, nebo je energeticky využívat, případně ukládat na skládku. Ačkoliv každý ze způsobů nakládání s odpady přináší určité výhody, jenom jeden z nich stojí na samém vrcholku pyramidy hierarchie nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů.

Možná si umíme představit, co přesně znamená předcházet vzniku odpadu, do praxe se ale tento pojem zavádí obtížně a je to běh na dlouhou trať.

Konzumní společnost

Základním kamenem odpadových politik a evropských právních předpisů je zmíněná hierarchie způsobů nakládání s odpady. Ta má podobu převrácené pyramidy, přičemž jejím vrcholem a nejlepším možným způsobem nakládání s odpady, je předcházení vzniku odpadů. Rozumí se tím činit taková opatření, aby se věc odpadem vůbec nestala, anebo aby odpadů vznikalo co možná nejméně.

Takové chování jde ale proti blahobytu a společnosti nastavené na konzumních základech a životní standard se měří mírou nadspotřeby. Neustále přibývá množství produktů, které byly vyrobeny, prodány a vyhozeny. Právě dopady, které jsou spojené s jejich výrobu a likvidací po konci života produktu, mají čím dál viditelnější vliv na životní prostředí. Doba, během které se vytěží přírodní zdroje, vyrobí se produkt a následně se používá, aby se posléze odstranil jako odpad, se zkracuje. Navíc v takovém případě mluvíme o lineráním přístupu k odpadům, který vycházel z mylné představy neomezného množství zdrojů, což je dlouhodobě absolutně neudržitelné.

Negativní dopady na životní prostředí mají nicméně všechny fáze životního cyklu výrobku. Těžbou surovin se snižují zásoby přírodních zdrojů a energetické náklady jsou obrovské, při výrobě se spotřebovává rovněž značné množství energie a vznikají odpady, při dopravě surovin nebo hotových výrobků se produkují emise atd. Problémem tak není "jenom" to, že jsme po pár dnech produkt vyhodili do popelnice, odkud putoval na skládku. Problémů je násobně více a ne všechny jsou pro nás na první pohled zřejmé.

Předcházení vzniku odpadů

Pokud bychom se rozhodli situaci vyřešit tím nejradikálnějším způsobem, museli bychom se výrazně uskromnit a nakupovat jenom to, co opravdu potřebujeme. U většiny společnosti bychom s tím ale nepochodili, jelikož jen málokdo je ochotný dobrovolně slevit ze svého životního standardu. Je pro nás přirozené, že se chceme mít stejně dobře anebo ještě lépe. Musíme tak hledat chytrá a hlavně reálná řešení.

Proto přicházíme se seriálem článků a podcastů "Předcházení vzniku odpadů", který se bude věnovat potenciálu obcí a domácností a ukážeme příklady dobré praxe. Poodhalíme možnosti změnit vzorce chování jednotlivců a jejich možností jak předcházet vzniku odpadů. Ukážeme i příklady dobrých praxí z obcí. Ty mohou velmi efektivně přecházet odpadům a zároveň motivovat své občany k rozumnému chování a přístupu k produkci odpadu.

Témata:

 1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
 2. Objemný odpad
 3. Bioodpad
 4. Potraviny
 5. Elektrozařízení
 6. Sdílení
 7. Směsný komunální odpad
 8. Plasty
 9. Papír
 10. Veřejné akce
 11. Nápojové obaly
 12. Kovy

Články bude v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů doprovázet série podcastů na stejná témata, ve kterých budeme mluvit s odborníky.


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ_3.width-700

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ