Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Písečná: nový vodojem za 30 milionů s téměř čtyřnásobnou kapacitou

| zdroj: SmVaK0

Jablunkov - Alžbětinky
zdroj: SmVaK

V obci Písečná ležící nad Jablunkovským průsmykem pod hraničním česko-polským masivem Slezských Beskyd začal významný stavební projekt. Díky němu bude původní vodojem, který je na hranici životnosti, nahrazen novou akumulací.

Vybudovaná stavba bude napojena na přívody pitné vody, která sem směřuje ze tří směrů. Hotovo bude v příštím roce, náklady se blíží 30 milionům korun.

Stávající zemní vodojem má kapacitu 40 metrů krychlových. Na základě stavebně-technického průzkumu, který konstatoval, že se stavebního a konstrukčního hlediska je objekt po několika desítkách let spolehlivého fungování na hranici životnosti a je pro dílčí úpravy a další využívání nevhodný, bylo rozhodnuto o jeho demolici a vybudování nové akumulace s veškerých souvisejícím vybavením.
„Nový vodojem bude dvoukomorový s celkovým objemem 150 metrů krychlových. Tedy téměř čtyřnásobným v porovnání s aktuálním stavem. To mimo jiné umožní napojování dalších odběratelů a rozvoj výstavby v Písečné a okolí. Lokalita je už řadu let atraktivním místem pro ty, kteří hledají klid a rozhodli se opustit městskou zástavbu,“ říká vedoucí investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Po dokončení výstavby nového vodojemu a instalaci veškerého zařízení a technologií budou napojeny stávající rozvody, kdy sem voda směřuje z vodojemu Závrší a výtlakem je možný transport pitné vody také opačným směrem do tohoto vodojemu pro zásobování výše umístěné zástavby. Pitná voda sem přitéká také z výše položené Úpravny vody Kotelnice u stejnojmenného horského toku pod vrcholem Velkého Stožku. Čerpáním je sem dopravována v případě potřeby pitná voda také z vodojemu Alžbětinky v Jablunkově a směřuje odsud odběratelům v Písečné.
Vodovodní systémy Jablunkova, Návsí a Písečné jsou propojené a v případě potřeby umožňují manipulace mezi jednotlivými zdroji a akumulacemi tak, aby bylo zajištěno spolehlivé zásobování oblasti pitnou vodou ze zdrojů na zástavbou v horách.

Akumulační nádrže z betonu odolávajícímu působení vlhka budou mít rozměry 5,5 a 6,3 metru. Nová bude také armaturní komora se strojním vybavením a elektrozařízením. Nadzemní část bude zděná z keramických cihel a s provětrávanou fasádou s keramickým obkladem. Nové budou také střešní a stropní konstrukce.
Potrubní vystrojení armaturní komory a akumulačních nádrží bude z nerezové oceli. Ve vodojemu Alžbětinky, který je zásadní pro zásobování Jablunkova, bude osazena čerpací stanice a zajištěn přívod do vodojemu Písečná v případě suchého období. Čerpací stanice ve vodojemu Písečná bude sloužit pro možnost čerpání zpět do výše položeného vodojemu Závrší.

Nový objekt bude vybaven kompletní elektroinstalací pro napájení a řízení technologie vodojemu. „Optickým kabelem budou také přenášena veškerá provozní data do Úpravny vody Kotelnice, ale také prostřednictvím telemetrie na centrální dispečerské pracoviště v Ostravě – Mariánských Horách. Objekt bude vybaven také novou stavební elektroinstalací, kdy bude osvětlení řešeno LED zářivkami, temperaci zajistí přímotopy s možností regulace,“ popisuje Jurčák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ