Kategorie: Aktuality

voda_teče.jpg

Aktuality / 6. 6. 2023

Kraj přispěje na obnovu přivaděče pitné vody do Kladna

Společnost Vodárny Kladno – Mělník požádala Středočeský kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč na obnovu vybrané části přivaděče pitné vody do Kladna o délce 2 640 m. Současný technický stav potrubí je nevyhovující. Vodovodní přivaděč propojuje pražskou vodárenskou soustavu a soustavu KSKM (Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník). Rada s poskytnutím dotace souhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvem.

les_lurovec.jpg

Aktuality / 5. 6. 2023

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“, pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (VÚLHM) a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

aktuality

Aktuality / 5. 6. 2023

MŽP společně s CENIA představují novou webovou storymapu o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v minulosti, ale i s novými trendy a výzvami, kterým budeme teprve čelit.

pocitac2.jpg

Aktuality / 5. 6. 2023

Aktuálně z Bruselu: Menší firmy dostanou na ESG reporting více času, klíčová bude analýza materiality

Na konci července Evropská komise oficiálně přijme standardy pro reporting o udržitelnosti, podle kterých budou povinně vykazovat svá ESG data stovky českých firem (podle směrnice CSRD). V návrhu legislativního aktu provedla Komise na poslední chvíli několik zásadních úprav oproti původním návrhům z listopadu minulého roku. Přinášíme shrnutí hlavních změn, u kterých jsme přímo v Bruselu.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy