Tag: ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

kam s odpadem

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 12. 9. 2023

Jak vypočítat míru třídění odpadu v obci: Modelování potenciálu pro dosažení cílů pomocí MS Excel

Zákon o odpadech 541/2020 Sb. § 59 uvádí cílové hodnoty pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu, jejichž plnění je obec povinna zajistit. Konkrétně má být separováno minimálně 60 % komunálních odpadů od roku 2025, 65 % od roku 2030 a 70 % od roku 2035 z celkové produkce komunálních odpadů.

Havlíčkův_Brod_železniční_nádraží_-_2022_rok

Odpady / Oběhové hospodářství / Téma / 4. 8. 2023

Havlíčkův Brod zásadně snižuje produkci odpadů

Rozsáhlou proměnu odpadového hospodaření spustilo město Havlíčkův Brod. To do této oblasti přináší takzvané chytré technologie. Díky tomu dochází k výraznému snížení objemu odpadů, jenž končí na skládkách. Podstatné úspory a vyšší vytříděnost odpadů přináší již současné novinky, jež okresní město na Vysočině zavádí.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ