Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Plnění cílů obce: Jak vyhodnotit výstupy z MS Excel od VUT Brno

| autor: autor: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.0

10
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

V článku Jak vypočítat míru třídění odpadu v obci: Modelování potenciálu pro dosažení cílů pomocí MS Excel jsme ukázali jednoduchý nástroj, který pomůže obcím s analýzou odpadového hospodářství a modelováním příkladů, jak dosáhnout cílů pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu.

V tomto textu bude přiblíženo využití nástroje v praxi.

radovan1b

Rozkliknout obrázek

Obr. 1: Zobrazení uživatelského rozhraní – tvorba scénářů

Klíčový je percentil v rámci skupiny obcí

Pro názornou ukázku výstupů jsou využita data obce Zábřeh. Pro porovnání s ostatními obcemi daného shluku je zásadní vyhodnocení percentilu (sloupec č. 5).

Hodnota percentilu poskytují srovnání s ostatními obcemi ve stejném shluku v přepočtu na obyvatele. Hodnota 0 odpovídá nejmenší produkci a hodnota 1 největší produkci ze všech obcí. Menší hodnota než 0,5 značí menší produkci, než je medián (prostřední obec). Větší hodnota než 0,5 představuje větší produkci, než je medián.

Jak číst vyhodnocená data

Z těchto hodnot pro obec Zábřeh zaujme velmi nízká produkce objemného odpadu (percentil 0,069). Zde by měl uživatel posoudit řešení separace objemného odpadu v obci a případně přistoupit k větší intenzitě mobilního sběru, otevření sběrného dvoru apod.

Míru separace v obci Zábřeh zhoršuje produkce odpadů řazených ke kategorii „Ostatní“ (percentil 0,927, produkce asi 306 t). Při posouzení jednotlivých katalogových čísel v kategorii „Ostatní“ je patrné, že toto množství je z většiny tvořeno uličními smetky. Uživateli lze tedy doporučit zaměřit se na produkci uličních smetků, jejichž omezení by mohlo přispět k navýšení míry separace. Nicméně v celkové produkci neseparovaného odpadu má tato frakce minoritní zastoupení v porovnání s produkcí směsného komunálního odpadu.

Přestože obec vykazuje podprůměrnou produkci směsného komunálního odpadu, je zde stále patrný potenciál pro navýšení separace některých frakcí. Lze zmínit běžně separované frakce, jako jsou papír, plast a sklo, které jsou aktuálně podprůměrně produkovány. Separaci těchto frakcí by podpořilo např. zavedení door-to-door systému sběru.

Ve velmi malé míře jsou separovány také kovy. V obci prozatím vůbec není zaveden sběr dřeva a biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven, což by mohlo přispět k další separaci ze směsného komunálního odpadu.

Zajímavý odpadový proud z pohledu produkovaného množství je biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o odpad s vysokou celkovou produkcí v porovnání s ostatními frakcemi, což umožňuje významně ovlivňovat celkovou separaci komunálních odpadů. Potenciál separace této frakce zatím pravděpodobně není zcela využit (percentil 0,550).

Vysoká separace je patrná u oděvů a textilních materiálů (percentil 0,839 resp. 0,937), zde se tedy nepředpokládá potenciál pro zlepšení.

Stačí jen stáhnout a začít využívat

Podobným způsobem lze analyzovat separaci jednotlivých frakcí odpadu v libovolné obci a následně modelovat scénáře dopadů při realizaci některých opatření. Realizaci opatření je pak možné cílit na frakce odpadu, které nejlépe přispějí k vyšší separaci komunálních odpadů.

Nástroj je možné stáhnout na stránkách VUT v Brně: https://popelka.upi.fme.vutbr.cz/. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít následující e-mail: radovan.somplak@vutbr.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert