Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak vypočítat míru třídění odpadu v obci: Modelování potenciálu pro dosažení cílů pomocí MS Excel

| autor: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.0

kam s odpadem
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zákon o odpadech 541/2020 Sb. § 59 uvádí cílové hodnoty pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu, jejichž plnění je obec povinna zajistit. Konkrétně má být separováno minimálně 60 % komunálních odpadů od roku 2025, 65 % od roku 2030 a 70 % od roku 2035 z celkové produkce komunálních odpadů.

Jak vypočítat míru třídění

Míra separace komunálního odpadu se určí jako podíl množství odděleně sbíraného recyklovatelného odpadu v obci (papír, plast, sklo atd.) a celkové produkce komunálních odpadů v obci.

Aktuálně (data za rok 2021) je na úrovni ČR odděleně sbíráno jen asi 40 % komunálních odpadů. Zatím pouze 24 % obcí dosáhlo cíle 60% separace komunálního odpadu, který bude nutné plnit od roku 2025. Většina obcí musí ke splnění vytyčeného cíle urazit ještě značnou cestu.

Pro zavádění změn odpadového hospodářství v obci většinou chybí podpůrné nástroje

Aby změny systému sběru odpadu v obci měly pozitivní dopad na separaci odpadu, je nutné zohledňovat aktuální podmínky v dané obci a tvořit řešení na míru. Na pracovišti Ústavu procesního inženýrství (VUT v Brně) byl vypracován jednoduchý nástroj, který umožní rychlý výpočet aktuální míry separace komunálního odpadu a porovná výsledek s podobnými obcemi v ČR.

Díky tomu je možné snadno identifikovat, kde obec v separaci odpadu zaostává a efektivně cílit případné změny systému.

Smysluplné je porovnávat mezi sebou pouze obce podobného charakteru a tam čerpat nové poznatky a inspiraci. Proto byla ČR rozdělena do 10 shluků (C1–C10) na základě velikosti obce, typu zástavby, stavu odpadového hospodářství a dalších významných aspektů, viz obr. 1

Radovan1

Rozkliknout obrázek 1

Obr. 1: Rozdělení obcí do shluků s ohledem na stav odpadového hospodářství

Přístupný a dobře ovladatelný nástroj v MS Excel – Analýza

Zmíněný nástroj je implementován do prostředí MS Excel. Uživatel pouze:

  • Vybere obec, kterou chce posuzovat, a případně upraví automaticky vyplněný počet obyvatel
  • Vyplní produkci jednotlivých komunálních odpadů

Následně se automaticky zobrazí potenciál pro zlepšení separace odpadu, případně informace o tom, pro které frakce komunálního odpadu má posuzovaná obec nadměrnou produkci ve srovnání s dalšími obcemi ze stejného shluku.

Na základě vypočteného potenciálu může uživatel tvořit scénáře, které povedou ke splnění požadovaných milníků. Součástí analýz jsou i výsledky z rozborů složení směsného komunálního odpadu, které byly realizovány v rámci řešení projektu TIRSMZP719[1] (cca 700 rozborů v různých lokalitách ČR). List nástroje zaměřený na vstupní data je znázorněn na obr. 2.

Radovan2

Rozkliknout obrázek 2

Obr. 2: Zobrazení uživatelského rozhraní – vstupní data

Modelace budoucího vývoje OH vedoucího ke splnění cílů

Na dalším listu má uživatel možnost posoudit aktuální stav odpadového hospodářství v obci a modelovat budoucí vývoj tak, aby byly splněny požadované milníky separace komunálního odpadu v obci.

Pro názornou ukázku výstupů jsou využita data obce Zábřeh, viz obr. 3. Pro porovnání s ostatními obcemi daného shluku je zásadní vyhodnocení percentilu[2] (sloupec č. 5).

Radovan3

Rozkliknout obrázek 3

Obr. 3: Zobrazení uživatelského rozhraní – tvorba scénářů

Nástroj je možné stáhnout na stránkách VUT v Brně: https://popelka.upi.fme.vutbr.cz/. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít následující e-mail: radovan.somplak@vutbr.cz.


[1] TIRSMZP719. Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu. Poskytovatel: Technologická agentura ČR. Doba řešení: 2019–2022.

[2] Hodnota percentilu poskytují srovnání s ostatními obcemi ve stejném shluku v přepočtu na obyvatele. Hodnota 0 odpovídá nejmenší produkci a hodnota 1 největší produkci ze všech obcí. Menší hodnota než 0,5 značí menší produkci, než je medián (prostřední obec). Větší hodnota než 0,5 představuje větší produkci, než je medián.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ