Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Už za měsíc můžete podat žádost o dotace na předcházení vzniku odpadů

| autor: Hana Tomášková| zdroj: OPŽP0

d2d Ktech2
zdroj: Ilustrační foto/ Komunální technika s.r.o.

Podpora je zaměřena na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Možné je žádat o dotace také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů nebo vznik RE-USE center. Žádosti lze podávat od 21. prosince 2022.

Jedná se o 24. výzvu - Prevence vzniku odpadů.

Žádat o dotace mohou mimo jiné kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy a další.

Podání žádosti: 21. 12. 2022 – 31. 12. 2023

Alokace: 500 000 000 Kč

Popis: Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

Typy podporovaných projektů:

Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří obývají nemovitost se zahradou a jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, a dále o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech. Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd.

Projekty mohou být kombinovány s projekty RE-USE center pro opětovné použití výrobků, včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, s projekty prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.

Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků

Typy podporovaných projektů:

Jedná se především o projekty zaměřené na vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Na těchto místech je pověřený personál převezme, případně opraví či upraví, a předá k dalšímu využití. V rámci tohoto opatření je rovněž možné podpořit projekty nábytkových bank.

Součástí projektu může být i edukační a osvětová činnost směřovaná k veřejnosti. Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.

Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Typy podporovaných projektů:

Jedná se o projekty zaměřené na vybudování a rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových obalů podporou pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí.

Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty RE-USE center pro opětovné použití výrobků, včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.

K tech logo

Opatření 1.5.5 –Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")

Typy podporovaných projektů

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr) 156 .
  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.

Projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert