Tag: ČOV

hrobčice 3

Odpady / Voda / Publicistika / 23. 3. 2023

Obec Hrobčice nedostala státní dotaci na domovní ČOV. Pomohla Severočeská vodárenská společnost

Pro obec Hrobčice je vybudování kanalizační infrastruktury a centrální čistírny odpadních vod z ekonomických důvodů naprosto nereálné. Proto usilovala o získání dotační podpory na výstavbu domovních ČOV ze SFŽP ČR, bohužel podmínky nebylo možné splnit. Nakonec se však řešení našlo – dotace na ekologické účely, kterou svým akcionářům-obcím poskytuje SVS a.s.

aktuality

Aktuality / 3. 3. 2023

Pardubický kraj zprovoznil kanalizaci za 130 milionů korun

Hejtman Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil jednali v Trhové Kamenici se starostkou Ivou Dostálovou. Ta připomněla dokončení velkého projektu, kterým byla výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod za přibližně 130 milionů korun. Řeč byla také o modernizacích silnic v okolí městyse, ve kterém žije přes 950 obyvatel.

čov aglomerace dolní lhota

Odpady / Voda / Energie / Oběhové hospodářství / Publicistika / 1. 2. 2023

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota využívá čistírnu odpadních vod s fotovoltaikou

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota byl založen v roce 2009 za účelem odkanalizování začleněných obcí. V roce 2016 svazek navíc instaloval na střechu čistírny odpadních vod fotovoltaickou elektrárnu. Vlastní elektřina pomáhá snižovat náklady na provoz ČOV a udržovat tak ceny stočného na přijatelné výši.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy