Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce budou mít finanční nástroj na likvidaci černých skládek

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR/ 54. ročník konference Den malých obcí0

černá skládka.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Letošní rok je specifický v mnoha oblastech, dotace nevyjímaje. Evropská komise postupně schvaluje dotační programy. Státní fond životního prostředí prodlužuje termíny u některých žádostí či nastavuje kritéria částečně zohledňující komplikovaný stav na trhu s materiály. Jaké možnosti se obcím nabízí?

Schválení Národního plánu obnovy ČR

„Dobrá zpráva je, že na všech úrovních je schválen národní plán obnovy ČR,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Vyvolané současné vyšší ceny materiálů mnohdy vzbuzují obavy. Petr Valdman informoval, že Státní fond životního prostředí se snaží vycházet obcím maximálně vstříc. Lze požádat o prodloužení termínů. Také nastavování kritérií zohlední do nějaké míry i současný výkyv, aby nebylo nutné dělat podhodnocené projekty apod.

Aktuální a chystané výzvy:

Výsadba stromů výzva č. 4/2021

 • Podpora komunitního sázení stromů
 • Jednoduchá administrace
 • Dotace nároková

Podpora obcí v národních parcích výzva č. 6/2021

Obce začínají být zatíženy nadměrným počtem turistů, byla proto navýšena alokace.

Zdroje pitné vody - příští týden bude připravena výzva

Podávání žádostí: listopad 2021 – 31. 12. 2023

Alokace 450 mil.

NPŽP - Domovní čistírny odpadních vod - příští týden bude připravena výzva

Systém domovních čistíren funguje velmi dobře, jedná se o finančně vhodné řešení pro řadu lokalit.

Alokace: 300 mil. Kč

Plánované výzvy do konce letošního roku – NPŽP:

 • Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
 • Odstranění nepovolených skládek – finanční nástroj na likvidaci černých skládek, velmi jednoduchá administrace
 • Snižování emisí ze stacionárních zdrojů (emise zápachu a těžkých kovů) – možná pobídka pro podniky – 80% dotace na instalaci dalších zařízení

Připravované výzvy z Národního plánu obnovy:

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obce
 • Energetické úspory u veřejných budov včetně využití OZE

U obou jsou určité požadavky zpřísňovány s ohledem na ochranu životního prostředí.

Další podpora z Národního plánu obnovy:

- nákupy vozidel na alternativní pohon

- cirkulární ekonomika a recyklace

OPŽP – končící výzvy:

Zlepšení prostředí v sídlech – 157. výzva

Aktuálně k dispozici: 60 mil. Kč

Posílení přirozených funkcí krajiny – 156. výzva

OPŽP 2021 - 2027

Vyhlášení výzev OPŽP proběhne pravděpodobně na přelomu ledna 2021 a února 2022.

První výzvy:

 • Sídelní zeleň a prvky v krajině
 • Prevence vzniku odpadů, materiálové využití odpadů
 • ČOV a kanalizace
 • Zásobování pitnou vodou

Na začátku října budou k dispozici bližší informace.

Dochází k prosazování průběžných výzev proto, aby žadatelé nemuseli zbytečně čekat – splníte-li kritéria, do dvou měsíců bude žádost vyřízena. Cílem je usnadnit realizaci projektů.

Energetické úspory a OZE

Modernizační fond 2021 - 2030

Příjem z emisních povolenek získává SFŽP do Modernizačního fondu.

Bude se financovat např.:

 • Komunální a komunitní energetika – fotovoltaika k osazení střech, přístřešků, fasád apod., které jsou k tomu vhodné
 • Modernizace veřejného osvětlení

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT