Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Klimatické změny mění pohled obcí na dešťovou vodu

| autor: Hana Tomášková0

déšť2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Sucho nebo naopak lokální záplavy, tvorba tepelných ostrovů ve městech, neschopnost urbanizovaných území dostatečně absorbovat srážkovou vodu. Tyto a další negativní důsledky změny klimatu musí být zohledněny v komplexním řešení zelenomodré infrastruktury měst a obcí.

Počasí a klimatické změny

Rozpálená města v letních obdobích přidělávají starosti nejen jejich obyvatelům. Budovy, silnice i chodníky absorbují teplo a míst, která by poskytovala ochlazení, je nedostatek.

Ve městech se tvoří tepelné ostrovy, tedy území s vyšší teplotou, než má okolí. Více než kdy jindy chybí zeleň a vodní plochy. Zastavěné oblasti s umělými povrchy totiž pohlcují sluneční záření a spolu s dalšími vlivy zahřívají urbanizované lokality.

Vegetace k ochlazování měst

Jedním z účinných řešení, jak úspěšně ochlazovat města, je výsadba zeleně a rozšiřování vodních ploch. Stromy totiž slouží jako velmi účinná klimatizační jednotka. Přečtěte si více v našem článku Na rostliny a stromy je třeba pohlížet jako na nejdokonalejší klimatizační zařízení.

Kromě ochlazení přispívá vegetace také k nezbytnému zadržování vody v krajině.

Lokální záplavy

Na jedné straně sucho a nesnesitelné horko, na straně druhé bleskové záplavy. To jsou důsledky klimatických změn. Síla srážek je velká a působí na relativně malém území, povrchy ve městech často nejsou přizpůsobené na vsakování vody. Srážky tak způsobí značné škody a bez užitku odtékají do kanalizace.

Dešťová voda

Srážkovou vodu, která je dispozici a doslova padá z nebe, je třeba využít. K zadržování vody se využívají akumulační nádrže, podzemní či povrchové vsakovací zařízení či retenční nádrže. Na parkovištích a podobných plochách se osvědčily vsakovací povrchy. Dají se kombinovat i s akumulačními boxy, jako to udělali v Kopřivnici. Více se dozvíte zde: Zdravé město Kopřivnice: Když parkoviště řeší stání pro auta i vsakování vody.

Obce a adaptační strategie

Budování zelenomodré infrastruktury vyžaduje velmi dobré plánování. Adaptační strategie musí být komplexní a řešit problematiku s ohledem na možné provázání s dalšími oblastmi.


Doporučujeme:

Jak zadávat veřejné zakázky na modrozelenou infrastrukturu v obci na kvalitu?

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou


Adaptační plány obcí by měly zahrnovat efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Nabízí se také řešení v podobě rozšiřování zelených střech, které nejenže zabraňují přehřívání střech a snižují okolní teplotu zvýšenou v důsledku tepelného ostrova, ale také absorbují škodliviny ze vzduchu a filtrují prachové částice, zvyšují biodiverzitu ve městech a mají řadu dalších výhod.

K zadržování vody je vhodné využívat zasakovací pásy nebo poldry.

Jak využít dešťovou vodu

Lze uvažovat o budování nádrží k zavlažování obecních ploch či ochlazování ulic. Další možností je využití dešťové vody k splachování na úřadech nebo ve školách, k úklidu, mytí vozidel apod.

Máte dotazy ohledně dalšího využití dešťové vody? Potřebujete vědět, zda lze na opatření zajišťující efektivní hospodaření s vodou čerpat dotace?

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy