Tag: VODA

ČOV

Aktuality / 27. 2. 2024

ČOV Blatná je v rekonstrukci

„Čistírna odpadních vod je na hranici své živostnosti. Proto bylo nutné přistoupit k rekonstrukci, abychom byli schopni zajistit splnění přísných limitů pro vypouštění odpadních vod s časovým předstihem,“ vysvětlil starosta Blatné, Robert Flandera.

ÚV Odry (1)

Aktuality / Voda / 15. 2. 2024

Nová úpravna vody pro Odry v ostrém provozu

Po ukončení stavebních prací a instalaci potřebné technologie do nové úpravny vody úspěšně proběhly dvě etapy komplexních zkoušek. Ty ověřily spolehlivý a bezvadný chod všech zařízení a technologií tak, aby mohla být kvalitní pitná voda dodávána do vodovodní sítě pro obyvatele Oder. První litry pitné vody z nové úpravny přitekly do domácností v Odrách 13. února 2024.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ