Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zdravé město Kopřivnice: Když parkoviště řeší stání pro auta i vsakování vody

| autor: Hana Tomášková0

Při realizaci nového parkoviště na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu. Cílem této aktivity je pomoci Kopřivnici v adaptaci na změnu klimatu. Zatravňovací dlaždice na ploše 645 m2 umožňují vsak dešťových vod do speciálních boxů umístěných pod parkovištěm. Z boxů pak voda postupně vsakuje do terénu a není nutno ji odvádět do kanalizace. Zůstává tedy na místě, v půdě.

Jsme spokojeni. Opatření plní svůj účel,“ říká Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města, o vsakovacím zařízení. K výstavbě parkoviště pak dále uvádí: „Tento projekt přispěje k zadržování vody v krajině, což je jedno z opatření, kterým město naplňuje svou Adaptační strategii na změnu klimatu.“

Zařízení bylo vybudováno ze 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 1x0,5x0,4 m uložených ve dvou vrstvách nad sebou pod příjezdovou komunikací parkoviště, která je zhotovena z betonové dlažby s velkými spárami umožňujícími vsak.


Zpevněné plochy určené pro parkování jsou zhotoveny z plastových zatravňovacích dlaždic typu Ecoraster a jsou doplněny výsadbou stromů, keřů a trvalek.

Výstavba parkoviště na sídlišti Sever byla plně hrazena z rozpočtu města,“ upozorňuje Jiří Štěpán. Celkové náklady na realizaci byly 6,5 milionu korun. Výstavba parkoviště trvala od září do prosince roku 2018.

Oproti původním předpokladům nebyly zatravňovací dlaždice ve zpevněných plochách pro parkování osázeny travním osivem, ale byly vyplněny štěrkovou drtí, umožňující vsak dešťových vod. K tomuto řešení bylo přistoupeno na základě zkušeností z jiných lokalit. S ohledem na plánovanou intenzitu využití území byla obava, že travní osivo nebude mít dobré podmínky pro růst.

Na další akce, rozšíření parkování na ulici Družební a parkoviště na ulici Zdeňka Buriana, které rovněž chceme řešit pomocí propustných povrchů, podáváme žádosti o dotace z Operačního programu Životní prostředí,“ uvádí Štěpán k připravovaným investičním záměrům města, do kterých budou zapracována opatření na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.

Hodláme pokračovat ve využívání propustných povrchů u dalších našich projektů. Zároveň chystáme, v rámci projektu Revitalizace centra města, vybudování retenční nádrže, která bude zachycovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Tuto vodu budeme využívat k zavlažování zeleně v centru. Chceme si také vyhodnotit možnost využívání dešťových vod v rámci provozu některých budov v majetku města,“ představuje Jiří Štěpán další plány Kopřivnice, jak bojovat se suchem.

Zdroj: NSZM ČR, Jiří Štěpán/ Kopřivnice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ