Tag: ZADRŽOVÁNÍ VODY

leo-rivas-OR_3rbIv5yI-unsplash

Aktuality / 16. 11. 2023

Pardubičtí radní podpořili přípravu projektů pro lepší hospodaření s vodou

Pardubický kraj se i nadále systematicky zaměřuje na pomoc při přípravě protipovodňových opatření a záměrů, které mají zajistit smysluplné hospodaření s vodou v krajině. Radní se tentokrát rozhodli finančně podpořit přípravu projektových dokumentací obcí Bohuňov, Čistá a města Hlinska. Cílem je maximálně zefektivnit zadržování vody v krajině.

agrovoltaika MŽP

Voda / Energie / Téma / 12. 10. 2023

Vláda schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Novela zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Nově ošetří ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert