Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam s odpadem?

| autor: redakce0

Meva PR září0
zdroj: MEVA-TEC

Nádoby na separovaný odpad zná snad každý Čech. Třídění je pro nás stále pohodlnější. Obce mohou volit řešení sběru odpadu přímo od domu. V centrech měst se osvědčilo ukládání odpadu pod zem. Chytré technologie posouvají odpadové hospodářství ještě dále. Kam ukládat odpad, aby to bylo bezpečné, ekonomicky výhodné a neohrožovalo to životní prostředí?

Cestu k pohodlnému třídění nabízí česká společnost Meva. A je z čeho vybírat:

Door to door systém sběru

Door to door systém je v poslední době stále populárnější. Jedná se o svoz odpadu přímo od domu. Zvyšuje se tak komfort občanů při separaci odpadu. Větší pohodlí vede prokazatelně k navýšení míry třídění a ke zlepšení kvality separace.

Kontejnery na tříděný odpad

I když je v obci zaveden door to door systém, kontejnerová hnízda nesmí chybět. Kontejnery nabízejí větší objem. Lze řešit i jejich modifikaci, nabízí se různá řešení konstrukce či otvorů pro vhoz odpadu.

Kovové nádoby na popel nebo ocelové sudy

Podzemní a polopodzemní kontejnery

Toto řešení je vysoce účinné a ověřené v praxi. Za tím, abyste si mohli vybírat řešení přímo na míru, stojí tým konstruktérů společnosti Meva. Ti se kontinuálně zabývají vylepšováním systému – vyvinuli například šachty s nášlapným systémem, který umožňuje otevření bez použití rukou.

Meva PR září2

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu klade vyšší nároky na nádoby sloužící k jeho ukládání. Kontejnery na nebezpečné látky v pevném i kapalném skupenství lze nejčastěji nalézt ve sběrných dvorech nebo u specializovaných firem na shromažďování a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběrné dvory však nemusí být jediným místem pro sběr takového odpadu.

Dalšími příklady jsou kontejnery pro sběr elektroodpadu nebo kuchyňského oleje. Tyto kontejnery jsou upravené tak, aby bylo možné odpad vhazovat, ale přitom zabraňují jeho zpětnému vybírání. Pro tuto funkci se do kontejneru instalují speciální vhozové šachty.

Také pro sběr použitých zářivek, zaolejovaných textilií, nebezpečných kapalin atd. je třeba využívat specializované nádoby.

Meva PR září1

Chytrá řešení

Samotné nádoby na odpad lze doplnit o chytrá řešení, která možnosti odpadového hospodaření posunou ještě dále.

  • Monitoring
  • Čipové otevírání
  • Elektricky ovládaná pochozí plocha
  • Odpadkový koš s integrovanou lineární lisovací jednotkou a USB portem

Monitorování naplnění dokáže optimalizovat logistiku a zefektivnit pracovní postupy. Díky tomu, že víte, kolik je v kontejneru odpadu dochází ke snižování emisí a hlučnosti, jelikož svozové vozidlo nemusí periodicky jezdit ke stanovištím kontejnerů. Toto má také příznivý vliv na životní prostředí, čas, náklady na pohonné hmoty, opotřebení vozidel a pracovní sílu.

Čipové otevírání slouží pro rezidentní oblasti nebo pro živnostníky, kdy jsou kontejnery určeny pouze pro držitele čipových karet. Po přiložení čipové karty se vhazovací otvor odblokuje a uvolní se tím prostor pro vhoz odpadu. Po uzavření víka šachty se vhoz opět zablokuje.

Kontejner se systémem KLAP-E, jehož kompletní zásobní objem je uložen v zemi, je unikátní elektricky ovládanou pochozí plochou. Celý systém pracuje jako celek, ale je rozdělen na dva konstrukční prvky, jimiž jsou elektricky otevíraná pochozí plošina a vlastní nádoba kontejneru. Plošina již není součástí kontejneru, ale pouze se elektricky odklopí a poté je možné zvedat pouze hmotnost odpadu a samotné nádoby. Výborné uplatnění nalezne systém ve městech s omezenou možností vjezdu těžké techniky, jelikož hlavní výhodou tohoto systému je nízká hmotnost zvedaného břemene.

Chytrý odpadkový koš má integrovanou lineární lisovací jednotku dosahující výkonu 100 MPa. K lisování vhozeného odpadu dochází vždy po dosažení předem nastavené výšky hladiny odpadu, kterou uvnitř hlídá umístěný senzor na bázi „loT“ s konektivitou na bázi sítě LoRa. Koš pak dále obsahuje 2x USB port pro nabíjení mobilních zařízení a lze je navíc dovybavit meteostanicí či WiFi signálem.

Sběrná hnízda

Aby nádoby na odpad zůstaly dlouho pěkné a provozuschopné, je třeba je náležitě ochránit před vnějšími vlivy. Společnost Meva proto vyrábí kovové nebo dřevěné ohrazení. Sběrná hnízda splňují jak estetické, tak i funkční nároky.

Udržitelná výroba i osvěta veřejnosti

Materiály pro veškerou výrobu jsou voleny tak, aby nezatěžovaly životní prostředí. Preferují se plasty se 100 % recyklovatelností. Udržitelnost zde není pouhým slovem. Meva aktivně spolupracuje s firmami zabývajícími se sběrem odpadu a jeho likvidací a zabývá se osvětou veřejnosti v oblasti problematiky sběru odpadu a jeho dopadu na životní prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert