Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Průměrný obyvatel České republiky vyprodukuje 562 kg komunálního odpadu za rok

| autor: Hana Tomášková0

odpady22 (2)
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Z hlediska požadavků odpadové legislativy je žádoucí snížit produkci směsného komunálního odpadu z obcí pod 150 kg na občana a rok. Od roku 2024 musí být důsledně tříděn bioodpad, který stále tvoří 30 až 40 % podílu v nádobách na zbytkový odpad. Kolik odpadu musíme minimálně vytřídit, stanovují zákonem dané limity.

Kolik odpadu vyprodukují obyvatelé České republiky

Podle dat vycházejících z ISOH/ MŽP/ 2022 vygenerovali obyvatelé České republiky 39,9 milionů tun všech odpadů za rok 2021. Tento údaj zahrnuje 1,6 milionů tun nebezpečných odpadů a 38,3 milionů tun ostatních odpadů.

Komunální odpady

Za rok 2021 bylo v České republice vytvořeno 5,9 milionů tun komunálních odpadů. Pojem komunální odpad definuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jedná se zejména o směsný a tříděný odpad z domácností.

Jeden obyvatel České republiky vyprodukoval průměrně 562 kg komunálních odpadů.

Kolik odpadu musím vytřídit

Od roku 2025 musí obce vytřídit alespoň 60 %, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % směsného komunálního odpadu.

Směsný komunální odpad nesmí obsahovat bioodpad, a to již od roku 2024. Obce jsou od roku 2025 povinny zajistit třídění textilu.

„Pro splnění cílů nové legislativy je třeba snížit produkci směsného komunálního odpadu z obcí pod 150 kg na obyvatele a rok. U firem je to zhruba 30 kg na obyvatele a rok,“ upozorňuje Milan Havel ze společnosti Arnika, který se problematikou odpadů zabývá mnoho let.

Jako velmi dobrý systém pro navýšení míry třídění odpadu se ukázal sběr zvaný door to door. Jde o svoz papíru, plastů a bioodpadu přímo od domu. Tento způsob je velmi pohodlný pro domácnosti, proto se jejich ochota třídit zvyšuje. Docházková vzdálenost k nádobě na odpad je minimální, což má velmi dobrý vliv také na kvalitu třídění odpadu.

Papír

Průměrně vyprodukuje jeden obyvatel České republiky 40 až 50 kg papírového odpadu za rok.

„To je zhruba jeden plný kontejner,“ konstatuje Milan Havel s tím, že zejména u papíru je nutné rozkládat krabice, aby obaly nezabíraly zbytečný prostor a neplatilo se za svoz poloprázdných nádob.

Plasty

Odpadních plastů vytvoří obyvatelé České republiky v průměru 30 až 40 kg.

Sklo

Průměrný obyvatel České republiky vytřídí přibližně 20 kg skelného odpadu za rok. Recyklace skla má velký význam, do oběhu se vrací skoro celé množství suroviny.

„Vzhledem k potřebě předcházet vzniku odpadu je mnohem lepší obaly ze skla používat opakovaně. Pokud to ale nejde, je třídění skla na místě. Sklo je velmi dobře recyklovatelné a jeho sběrem obce výrazně ušetří,“ připomíná Milan Havel.

Žádoucí je snižovat množství směsného komunálního odpadu

Produkci směsného komunálního odpadu lze nejlépe ovlivnit velikostí nádoby na odpad, kterou domácnosti využívají a omezením počtu svozů této komodity.

Pokud občané správně třídí, vyprodukují přibližně 10 l odpadu na obyvatele za týden. Ve směsném komunálním odpadu nejvíce zapáchá bioodpad, který sem však nepatří. Specifické případy (pleny pro dospělé apod.) lze řešit individuálními podmínkami.

Obec by měla s občany konstruktivně komunikovat, aby občané chápali, proč musí důsledně třídit odpad a proč si za nadměrnou produkci směsného komunálního odpadu připlatí.

Přečtěte si také:

Jak podpořit třídění v obcích

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert