Tag: PROPOJOVÁNÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV

voda_teče.jpg

Aktuality / 6. 6. 2023

Kraj přispěje na obnovu přivaděče pitné vody do Kladna

Společnost Vodárny Kladno – Mělník požádala Středočeský kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč na obnovu vybrané části přivaděče pitné vody do Kladna o délce 2 640 m. Současný technický stav potrubí je nevyhovující. Vodovodní přivaděč propojuje pražskou vodárenskou soustavu a soustavu KSKM (Kladno, Slaný, Kralupy, Mělník). Rada s poskytnutím dotace souhlasila a doporučila ji ke schválení zastupitelstvem.

voda_nedostatek3.jpg

Voda / Téma / 20. 6. 2022

Zvládání různých příčin lokálního nedostatku vody

Plynulé zásobování pitnou vodou se v České republice řeší na více úrovních. Cílem je zajistit dodávky pitné vody do lokalit, kde je zásobování z nějakého důvodu ohroženo či přerušeno. Jedním z podporovaných řešení je propojování vodárenských soustav.

voda24.jpg

Voda / Téma / 9. 6. 2022

Čas na soběstačnost aneb voda, kterou (ne)máme

Události posledních měsíců nás utvrzují v tom, že jakákoli výraznější závislost je na škodu. Ať se jedná o energie, potraviny nebo třeba technologie. Pozornost se soustředí zejména na ropu, zemní plyn či hrozící nedostatek obilí. My v České republice tak trochu zapomínáme na vodu.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon