Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zvládání různých příčin lokálního nedostatku vody

| autor: Hana Tomášková0

voda_nedostatek3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Plynulé zásobování pitnou vodou se v České republice řeší na více úrovních. Cílem je zajistit dodávky pitné vody do lokalit, kde je zásobování z nějakého důvodu ohroženo či přerušeno. Jedním z podporovaných řešení je propojování vodárenských soustav.

V článku Propojování vodárenských soustav: Bezpečné a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou Ministerstvo zemědělství informovalo o podpoře propojování vodárenských soustav a nádrží. K tématu významu a spolupráce v této oblasti se dnes vyjádří Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK).

Propojování vodárenských soustav může řešit dodávky pitné vody do lokalit, kde jí je nedostatek. Jak mohou kraje, města, obce či svazky obcí a vodohospodářské společnosti spolupracovat v rámci propojování vodárenských soustav a je to efektivní řešení?

Propojování vodárenských soustav je důležité technické řešení pro zvládání nejrůznějších příčin lokálního nedostatku vody. Nemusí to tedy nutně být jen z důvodu sucha, jak se často v této souvislosti uvádí, ale může to být také z důvodu plánovaných oprav, poruch či havárií na zdrojích vody v určité oblasti, které pak bude možné zvládnout díky schopnosti vodárenské soustavy přijmout, nebo naopak tzv. poslat vodu z jiného vodního zdroje. Všechny vámi vyjmenované subjekty mohou spolupracovat tak, že budou schopné a ochotné hledat způsob, jak spolupracovat na daném propojení. Velmi často se totiž z podstaty problému jedná o poměrně technicky, majetkově, provozně i investičně náročné akce, které bez vzájemného pochopení a vstřícnosti více subjektů nelze realizovat.

Ve kterém regionu v současné době bude propojování soustav situaci řešit a jaké jsou konkrétní důvody k propojení?

Asi není třeba vyjmenovávat konkrétní akce, protože téměř v každém kraji v rámci ČR je připravené, nebo se připravuje nějaké propojení vodárenských soustav. Podstatné je, že ministerstvo zemědělství tato propojení pomáhá realizovat díky k tomu určenému dotačnímu titulu. Z důvodů, které jsem popsal v odpovědi na předchozí otázku je zřejmé, že v drtivé většině případů se propojení vodárenských soustav nebude realizovat z jednoho konkrétního důvodu. Příčin pro využití propojení vodárenských soustav může být více.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy